Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Nordland og nord i Trøndelag (NVE)

Publisert: Gyldig: til 28.02.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Nå løsner isen i mange elver. Det er for farlig å grave i ismassene mens vannføringen stiger. Lokalt kan evakuering være aktuelt der problemene er store. For informasjon om isproblemer, se https://www.nve.no/hydrologi/vintertorke-og-isproblemer-i-vassdrag/tiltak-mot-isproblemer-i-vassdrag/

Oppdatert informasjon - .

Varselet er utvidet med kommuner i Nord Trøndelag.

Type

Flom

Vannføringen ventes igjen å øke i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økte vannføringer kan føre til isganger med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.
Fare øker Onsdag ettermiddag 24. feb. 2021
Høyde 0 - 500 moh
Konsekvens Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is. Isgang med påfølgende lokale oversvømmelser i enkelte vassdrag. Overvann i tettbygde områder.
Råd Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Isgang
Frost og is
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).