Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark (NVE)

Publisert: Gyldig: til 21.05.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Nedbørsprognosene er nedjustert. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.

Type

Jordskred

Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt. Varme temperaturer har de siste dagene gitt kraftig snøsmelting i regionen, og det er observert opphopning av vann i snødekket og mindre utglidninger i jord. Fortsatt stor snøsmelting gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Det ventes i tillegg regn i løpet av dagen, 10-15 mm/24 timer. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, og utløsning kan skje i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Fare øker Onsdag morgen 19. mai. 2021
Fare minker Fredag morgen 21. mai. 2021
Høyde 0 - 500 moh
Konsekvens Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).