Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Nordland, Troms og Finnmark (NVE)

Publisert: Gyldig: til 12.06.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Flere kommuner i Troms og Finnmark er lagt til det oransje varselet. Vannføringen er på oransje nivå i flere elver i Troms og Finnmark lørdag formiddag. Et utvalg av vannføringsgrafer fra utsatte vassdrag vises nå nederst på siden i flomvarselet.

Type

Flom

Det er stor snøsmelting etter en lang periode med varme. Fra fredag ettermiddag til søndag morgen ventes det mye regn, først i sør og siden lengre nord i varslingsområdet. Sammen med snøsmeltingen vil det gi flom på gult nivå. I områder hvor hele elvas nedbørfelt er snøfritt er sannsynligheten for flom liten.
Fare øker Fredag ettermiddag 11. jun. 2021
Fare minker Mandag ettermiddag 14. jun. 2021
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Vannstandsøkning i større elver.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).