I kulde danner det seg frostroser (isroser) på isen. Tynn is har færre frostroser på grunn av mer varmetransport fra vannet under isen. Områder uten frostroser kan derfor vitne om områder med kritisk tynn is.

Bildet viser spredte frostroser på nylagt is på Gåslungenelva. Skøyteløperen i bakgrunnen står på is hvor frostrosene er tettere, et tegn på tykkere is.

Spredte frostroser (isroser) på Gåslungelva tyder på tynn is.


Foto:  Rolf Utgård, Gåslungelva, 16. februar 2016.


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.