NVEs isvarsel

Ukentlig sender NVE ut isvarsler i syv regioner på varsom.no/isvarsling. Varselet fokuserer på om det er noe spesielt med issituasjonen, samt hvor høyt man må for å kunne finne farbar is. Varselet inneholder også en tabell som gir et gjennomsnittlig bilde av isforholdene i ulike høydenivåer for ulike vannstørrelser. Tabellen må oppfattes som en indikasjon på isforholdene. Skal man konkret vite om et vann er farbart, så må man se om det finnes isobservasjoner derfra eller på tilsvarende vann i nærheten. Alternativt prøve å ringe til lokalkjente.

Bildet viser et eksempel på NVE's isvarsel på Varsom.no. Varselet er for Troms 7. april 2016.

Eksempel på deler av NVEs isvarsel for Troms 7. april 2016, sammendrag og istabell. Mer utfyllende tekst følger etter istabellen og er ikke tatt med her.


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.