Generelt farlige steder på en innsjø

Så godt som alle vann har noen områder hvor isen er tynnere enn ute på de store flatene.

Bildet viser en innsnevring på Røyrivannet i Østmarka hvor isen ofte er usikker, dels på grunn av innsnevringen, men også på grunn av en bekk som kommer inn fra siden.

Knurra i Losbyvassdraget har ofte dårlig is tidlig og sent i issesongen. Det skyldes både en sidebekk og at det er et trangt sund.

Oftest er det bare små områder som lett kan unngås med litt iskunnskap. Når isen på de andre områdene av innsjøen passerer 10 cm stålis sier vi at isen er farbar. Med det mener vi at isen er "trygg" å gå på dersom man unngår de utsatte områdene på vannet, altså langs et fornuftig veivalg. 

Det er nesten alltid feil å si at isen er "trygg" da det på de fleste vann finnes områder hvor det er mulig å gå gjennom isen. Selv når disse områdene er svært små er ikke isen "trygg".

I dette kapittelet skal vi lære om hvilke områder man skal unngå.


Foto: Gisela Attinger, Knurra i Losbyvassdraget, Lørenskog, 20. desember 2011.


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.