Grunnstøtt is på regulerte vann

Når vannstanden faller på et regulert vann vil isen langs land grunnstøte. Der strandlinjen er bratt vil tyngden gjøre at store grunnstøtte flak glir og presser isflaten ned. Vann vil strømme opp nedenfra og gi dårlig is i et forholdsvis smalt belte langs land. Der strandlinjen er slakk vil isflakene legge seg pent på bunnen og ikke påvirke isforholdene nevneverdig.

Figuren viser oppsprekking og dannelse av overvann når vannstanden går ned på et regulert vann.

Når magasinet tappes ned blir isen nærmest land liggende på tørt land. Er det bratt vil den skli og presse ned den flytende isen ved land. Vann som presses opp vil ofte føre til smelting.


Foto:
Et mulig bilde


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.