VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 15. januar til fredag 22. januar

Siste dagers kulde har gitt islegging av mange små vann ned til havnivå langs hele Norges kyst. Noen av de mellomstore vannene er også under islegging litt inn fra kysten. Under isleggingen varierer istykkelsen mye, så når man får snø på isen vil dette skjule skillelinjer og andre tegn som kan brukes til å vurdere istykkelsen. Plumpefaren er derfor er stor. Vi har sett flere slike hendelser de siste dagene. Vent til isen er minst 10 cm, vær flere sammen, og bruk sikkerhetsutstyr. Spesielt viktig er tau/kasteline for trygg redning.

I pågående kulde islegges nå mange tidligere isfrie vann i lavlandet langs hele Norges kyst, med unntak av Finnmark der det meste er islagt allerede. Isen på allerede islagte vann vil styrke seg, men hvis det blir mye snø vil det forsinke istilveksten noe.

I fjelltraktene islegges nå de siste store og dype innsjøene, men ennå en periode vil de ha tynn is. Ellers i fjellet er det mye farbar is på små vann, særlig nord i landet.

I Troms og Finnmark er de fleste innsjøer nå farbare i indre og høyere strøk, så snøskuterkjøring er vesentlig mindre farlig enn ved starten av vinteren. Men man må fortsatt ha fokus på å unngå steder med strøm under isen, da isen kan smelte fra undersiden på slike steder. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elva, eller under broer

Nå som det islegges på små pytter der folk bor, er det viktig å forklare barn hvor farlig det er å gå gjennom isen. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte eller isfrie vann. All isinformasjon blir med en gang synlig i iskart.no, slik at vi og andre som ferdes i naturen kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg nedover mot lavlandet. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Solveig Havstad Winsvold

Skillelinjer

Når isen legger seg om høsten skjer det ofte først i et belte nær land, før isen brer seg videre over hele vannet. Isen vil da være tykkere ved land, og en periode bærende langs land, mens man går gjennom litt lenger ute. Så lenge det ikke ligger snø på isen kan man oftest se overgangen som en skillelinje, dvs. en endring i farge eller struktur på isen. Videoen under viser et eksempel på en slik skillelinje. Mål alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje. Les mer på Isskolen

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier