VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 17. januar til fredag 24. januar

Også den siste uken har vært mild, og på Vestlandet og i Nordland har det kommet mye nedbør som regn i lavlandet. Stor vannføring smelter isen fra undersiden, gir store variasjoner i istykkelsen og dårlig is langs land.

I lavlandet på Østlandet har snøen smeltet snøen på isen og det gir skøytemuligheter. Men mange lavlandsvann nær kysten har tynn is, så sjekk nøye om du beveger deg ut på den. Bruk sikkerhetsutstyr som isstav og ispigger. Er du det minste i tvil om bæreevnen så gå flere sammen, og ta med tau eller kasteline for å kunne redde hverandre. Isen er betydeligere svakere enn i en kaldere vinter ved innløp, utløp og i trange sund.

Vi regner isen som farbar i fjellet, i Finnmark, og indre deler av Troms, men de aller dypeste og største vannene er ennå isfrie eller nylig islagt.

Husk at dype vann islegges senere enn grunne vann, så du må forvente store forskjeller i istykkelser fra vann til vann og også på samme vann der dybden varierer. Dette betyr at du på samme vann kan ha bærende farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Det milde været fortsetter i Sør-Norge, så vi venter ytterligere svekking av lavlandsisen. I Vest blir det mye nedbør, som regn i lavlandet og snø i høyden. Isolerende snø bremser derfor isveksten i høyden.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

All isinformasjon blir synlig i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner, alt fra bilder til måling av istykkelse, så vi og andre som ferdes på isen kan følge med på isforholdene. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Vi minner om at isvarselet ikke gjelder is på elver.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Vestland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Is legger seg vanligvis i etapper, slik at isen på et vann har ulik tykkelse. Ofte ser man overgangen mellom is av ulik tykkelse som en skillelinje i isen, en endring i strukturen eller fargen på isen. Mål alltid isen på nytt før du krysser en skillelinje. Dette er særlig aktuelt den første tiden etter islegging. Videoen viser et eksempel

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier