Registrer isobservasjon

Her finner du informasjon om hva vi mener alltid bør med i en isobservasjon, og hva annet som har nytteverdi for både Isvarslingen og andre turfolk.
For å se hvordan isforholdene endrer seg over tid er det ønskelig å samle generell isinformasjon i ett målested, mens spesielle observasjoner plasseres i et nytt målested.
Det er tre mulige verktøy å bruke. Ute i felt anbefaler vi appen, mens de to websidene er bedre når du har tilgang til en PC. Du må opprette Regobs bruker først.