Korriger en isobservasjon

NB Denne siden er under produksjon pr.17.03.2021

Innen 48 timer kan alle redigere sin isobservasjon på Regobs.no. Går det lenger tid enn det er observasjonen låst, og kun en moderator kan endre den. For is kan du sende epost til aask@nve.no, andre temaer til regobs@nve.no. Det er fint om du gjør dette hvis du oppdager feil. Vi retter med glede!

For å starte rettingen må man først åpne observasjonen i Regobs.no, deretter aktivere redigering, før du til slutt utfører endringene. 

 

Finn observasjonen i Regobs.no

Metode 1 (fra epost med link):

 • Appen Varsom Regobs kan settes opp til å sende en epost med link til observasjonen i Regobs.no
 • Trykk på de tre menystrekene øverst i høyre hjørne
 • Velg "Innstillinger"
 • Aktiver "Kvittering på epost"
 • Man vil da få en epost for hver isobservasjon tatt med appen
 • Klikker man på hyperlinken "her" i epostteksten åpnes Regobs.no på observasjonen. 

 

Metode 2 (fra Regobs.no):

 • Start Regobs.no
 • Logg deg inn (øvre høyre hjørne om du ikke blir spurt)
 • Zoom deg inn til målestedet
 • Normalt oppsett er at Regobs viser observasjoner fra de siste 3 døgn. Du skal derfor se din observasjon. Klikk på symbolet i kartet og en informasjonsboble dukker opp.
 • Klikk et sted i informasjonsboblen, og all informasjon vises i høyre del av skjermen.
 • Scroll helt ned i høyre-informasjonen og trykk på "GÅ TIL OBSERVASJON". Regobs.no åpnes på observasjonen.

 

Metode 3 (fra iskart.no):

 • Start iskart.no
 • Zoom deg inn til målestedet
 • Normalt oppsett er at iskartet viser isobservasjoner fra de siste 90 døgn. Du skal derfor se din observasjon. Klikk på symbolet i kartet og en informasjonsboble dukker opp.
 • Klikk på "Se/endre originaldata". Regobs.no åpnes på observasjonen.
 • Hvis du ikke blir automatisk innlogget i Regobs må du manuelt logge deg inn. Dersom observasjonen ikke dukker opp etter dette, så returnerer du til iskart.no og trykker på nytt.

 

Start redigering

Dersom det har gått mindre enn 48 timer siden du registrerte observasjonen, så dukker det opp en linje øverst med knappen "REDIGER". Trykker man på den kommer man inn i observasjonen slik det var mens man holdt på å registrere den. Trykker man på blyantmerkene aktiveres redigering av enkeltskjemaene.

Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser hvordan man kan aktivere redigering av en gammel observasjon dersom man har tillatelse til det.
Klikk på "REDIGER".
Da åpnes redigeringsmulighetene.
Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser røde sirkler hvor man deretter skal trykke for å redigere.
Nå dukker det opp redigeringsmuligheter.
Trykk på blyantsymbolene for redigering.

 

Endre tidspunkt, kilde eller gruppe

Når man er i redigeringsmodus kan man endre tidspunkt, kilde eller gruppe ved å trykke på redigeringsknappen under kartet (se figur). Man får da opp et kart hvor man kan endre posisjon, men dersom man ikke skal endre posisjon så trykker man på "OK, GÅ VIDERE" og en får opp skjemaet hvor man velger tid, kilde eller gruppe. Les om dette skjemaet i "Lagre isobs med Regobs web".

Når du er fornøyd går du videre ved å klikke på "OK. GÅ VIDERE".

 

Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser hvordan man skal redigere tidspunktet for observasjonen.
Trykk på redigeringsknappen.
Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser steg to når man skal endre tidspunkt på en isobservasjon.
Rediger det du ønsker,
og avslutt med "OK, GÅ VIDERE".

 

Flytt til et eksisterende målested

I skjermbildet som lar deg redigere posisjonen dukker alle gamle målesteder (med navn) opp som små symboler. For å flytte observasjonen ditt klikker du bare på det gamle målestedet. Avslutt med "OK, GÅ VIDERE". Dersom ikke tiden skal rettes trykker man bare "OK, GÅ VIDERE" der også.

 

Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser hvordan man flytter en observasjon til et annet eksisterende målested.
Klikk på det gamle målestedet (rød ring)
for å flytte observasjonen dit.

 

Endre posisjonen på målestedet

Dersom man bare vil endre posisjonen på det nåværende målestedet, så er det bare å klikke i kartet på den korrekte posisjonen. Symbolet flytter seg da dit, og du avslutter med "OK, GÅ VIDERE".

Merk at du ikke får lov til å endre posisjonen på et gammelt målested, altså et sted som allerede har en observasjon.

Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser hvordan man kan klikke i kartet og velge et nytt målested for isobservasjonen.
Klikk i kartet for å
velge korrekt posisjon.
Endre isobservasjonen

Alle skjemaene (isdekning, istykkelse osv.) som er brukt kan redigeres. Klikk da på blyantsymbolet og velg "Rediger" (man kan også slette skjemaet). Les om skjemaene i "Lagre isobs med Regobs web". Gjør endringene og avslutt med "Lagre".

Et skjermbilde fra websiden Regobs.no. Bildet viser hvor blyantsymbolet ligger. Det må klikkes på for å starte redigering.
Klikk på blyanten for å starte redigering
Her et eksempel for Isdekning.