Lagre isobs med Regobs web

Websiden Regobs.no er for tiden (01.04.2020) under full ombygning. Disse sidene beskriver lagring av en isobservasjon i den "gamle" versjonen av regobs, som er gyldig inntil den nye rulles ut. Da blir det en betydelig endring i layouten.

Før man i det hele tatt kan lagre noe må man opprette en bruker i Regobs. Man bør også ha en formening om hva en isobservasjon bør inneholde. Disse temaene kan du lese om her:

Opprett Regobs bruker
Hva bør en god isobservasjon inneholde?

Websiden tar deg gjennom prosessen steg for steg. For å lagre en observasjon må du være innlogget, det må bestemmes et målested og tidspunkt. Så kan du velge en eller flere av de andre elementene isdekning, istykkelse osv.:

Av isinformasjon innhold er det bare Isdekning (nå) som vi ber om at alltid fylles ut, og helst med et bilde.

 

Innlogging på Regobs

Først må du opprette en Regobs bruker (se lenke høyere opp). Når du åpner websiden må du logge deg inn som Regobs brukeren din. Innloggingsvinduet er oppe i høyre hjørne. Du forblir innlogget selv om du lukker Regobs.no, men ved nye oppdateringer kreves det ny innlogging. Ved liten skjerm vil du ikke se om du er innlogget eller ikke. Men når du starter en registrering vil du få beskjed om å logge deg inn.

Dersom du glemmer passordet ditt er det i den gamle versjonen ingen selvbetjening på nytt passord. Send da en epost til regobs@nve.no og vi kan resette passordet ditt. Eller enda bedre, last ned Varsom Regobs appen som har en funksjon for glemt passord.

 

Oppstart

Utseende på Regobs.no vil avhenge av størrelsen på vinduet ditt. Du starter en isobservasjon under temaet "Is".

 

Oppstart ved stort vindu.
Oppstart ved lite vindu.

 

Målested

Etter start på registrering dukker det opp et kart og en del felter man kan fylle ut. Man må velge et målested, og deretter er tidspunkt det eneste obligatoriske feltet før man går videre. Du må nå vurdere om du kan gjenbruke et eksisterende målested, eller om du skal opprette et nytt.

Gjenbruk eller opprett målested?

Du har to muligheter for valg av målested:

  1. Gjenbruk målested:
    Skriv starten på navnet i feltet for stedsnavn. Forslag vil dukke opp og du klikker på valget når du finner det riktige. Ulempen her er at du må kunne navnet. Ved gjenbruk kan det derfor være sikrere å bruke Iskart.no som finner stedet og sender deg videre til Regobs.no med ferdig valgt sted.
  2. Opprett nytt målested:
    Zoom inn i kartet og klikk på ønsket sted. Dersom du ønsker at dette skal bli et varig målested som du senere kan lagre observasjoner på, så må du skrive et navn i feltet "Stedsnavn". Navnsettingen vi ønsker er tredelt: vann, beskrivelse, høyde. Beskrivelse tas bare med på vann hvor det er flere målesteder. Et eksempel er "Semsvannet v/Lo 143 moh".

 

Zoom inn og klikk i kartet
for å sette målestedet.
Skriv inn navn for målestedet.
Klikk på forslag ved gjenbruk.

 

Tidspunkt, gruppe og kilde

Tidspunkt:

  • Klikker du på "Nå" knappen velges tidspunktet nå.
  • Du kan sette datoen ved å klikke på datoen. Et valgvindu dukker opp hvor du velger datoen. Du kan også skrive datoen direkte. Klikk for å forflytte deg i datostrengen.
  • Tidspunktet kan settes på tilsvarende måte. Du kan også klikke på tiden og skrive f.eks. "9:", så trykke tabulator. Det vil fylles ut som 09:00.

Gruppe:
Dette er først og fremst aktuelt for grupper, som for eksempel ansatte på et kraftverk eller i en bedrift. Gruppen må først være definert, deretter kan man velge den her. På is brukes dette til å få oversikt over hvilke observasjoner en gruppe har gjort, og til å synliggjøre innsatsen til firmaer. Er man ikke med i en gruppe dropper man dette feltet.

Kildeangivelse:
Dersom det ikke er du som har sett dette kan man angi hvor man har informasjonen fra. Eventuelt supplere i kommentarfeltet til Isdekning.

Når du er fornøyd går du videre ved å klikke på "Bekreft Tid og sted".

 

Sett alltid tidspunkt.
Om ønskelig gruppe og kilde.

 

Velg isinformasjon innhold

I neste skjermbildet dukker det opp et sammendrag av informasjonen du har lagt inn, og et kart med stedsinformasjon. Det er "Endre" knapper for å rette informasjonen, og også en knapp for å slette hele observasjonen om man angrer.

Ved endring av posisjon klikker man på "Endre" under kartet, zoomer inn og klikker på riktig posisjon. Det er restriksjoner på å flytte målesteder, men for et nytt målested skal den som opprettet det ha tillatelsen.

Nå velges elementer i isobservasjonen, som isdekning, istykkelse, faretegn, ulykke og notat (weblenker). Man jobber med ett element av gangen, og innholdet må enten lagres eller avbrytes før man kan trykke på et nytt tema.

I alle elementene, som ved målestedsinformasjonen, kan man rette lagret informasjon med "Endre" knapper og slette med "Slett" knapper. Men det er en restriksjon på tid. Endringer må skje innen 48 timer. Endringer etter dette må utføres av databaseansvarlige. For is kan du sende epost til aask@nve.no, andre temaer til regobs@nve.no. Det er fint om du gjør dette hvis du oppdager feil. Vi retter med glede!

 

Sammendrag av info til nå.
Trykk "Endre" for å redigere.
Zoombart kart med målested.
Detaljer om målestedet nederst.
Velg innhold til isobservasjonen.
Ta alltid med Isdekning.

 

Isdekning

Isdekning med et bilde er det vi alltid ønsker at skal være med en isobservasjon. Spesielt ønskes informasjon i feltet Isdekning som beskriver isdekningen nå. Når du klikker på elementene dukker det opp valg.

Bilder er veldig nyttig for andre og kan legges til fra alle temaene. Først velger man isdekning, og eventuelt de resterende feltene, så trykker man på "Legg til" og dataene lagres.

Det dukker så opp en visning av valgene dine og mulighet til å legge til et eller flere bilder ved å trykke på "+ Legg til bilde". Sett fotografens navn og eventuell Copyright. Merk at ved opplastning aksepteres "Creative Common lisensen" som i praksis betyr at andre kan bruke bildet ditt i ikke-kommersiell virksomhet, for eksempel Isvarslingen. Du kan velge himmelretningen som fotografen ser (S = Fotografen ser mot sør), og legge til en bildetekst som i Iskart.no vil vises sammen med bildet. Selve bildet må være tatt allerede, du må ha rettighetene til bildet, og det må være lagret på en tilgjengelig disk. Bruker du websiden fra mobil kan du faktisk knipse et bilde, men da anbefaler vi egentlig Varsom Regobs appen. Når bildet er funnet og hentet vil en minityrutgave vises. Du må til slutt klikke på "Legg til" før bildet lagres i Regobs.

Lagring av bilder fungerer helt likt fra de andre temaene, som istykkelse osv.

 

Hva ønskes lagret i Isdekning?

 

Klikk og velg fra nedtrekksmeny.
Bruk kommentarfeltet aktivt.
Klikk for å legge til et bilde.
Man klikker en gang og registrerer for hvert bilde.
Sett fotograf, himmelretning og bildetekst.
Klikk på "Velg bilde" for å hente bildet fra disk.
Klikk på "Legg til" for å lagre bildet i Regobs.

 

Istykkelse

Istykkelse krever ofte litt utstyr, men har du boret eller hogd hull i isen er vi veldig glad om du tar det med i isobservasjonen. Du må klikke på "+ Legg til nytt islag" for hvert islag. Islagene lagres fra toppen og nedover. Også mellomliggende vannlag registreres som et islag. Bruk kommentarfeltet til å beskrive hvor mange hull du boret, kvaliteten på isen, eller annet som du tenker kan ha nytte for andre.

Snø og eventuell sørpe oppå isen er viktig informasjon, også om det er overvann. Klikk på linken under for flere detaljer.

Hva ønskes lagret i Istykkelse?

 

Klikk på "+ Legg til nytt islag"
for hvert islag.
Eksempel med to islag registrert.
Total istykkelse beregnes automatisk.
Eksempel på 1 cm overvann både før og etter boring.

Eksempel hvor det ikke er overvann,
og vannflaten står 1 cm nede i borehullet.

 

Faretegn

Faretegn brukes kun dersom det er noe spesielt farlig å melde. Helt normale innløp og utløpsråker varsles ikke. Dette ber vi om for at isobservasjonen skal bli kort og lett å lese. Hvis du likevel aktiverer dette temaet, så unngå å bruke "Ingen faretegn observert". Det eneste unntaket er dersom det tidligere er rapportert om farer, men nå er de borte!

Bilder er spesielt nyttige ved rapportering av faretegn! Du kan legge inn flere faretegn ved å gjentatte trykk på temaknappen "Faretegn".

I dagens web-versjon kan man ikke sette påvirket område, som man kan fra Varsom Regobs appen. Beskriv omfanget av faren i kommentarfeltet, f. eks. "På mange vann i nærheten".

Hva ønskes lagret i Faretegn?

 

Trykk og velg faretegn.

 

Isulykker / Hendelser

NVE fører statistikk med hendelser hvor folk går gjennom isen ufrivillig. Hovedkilden er aviser og sosiale medier, men det er svært ønskelig med rask egenrapportering for å unngå at redningsaksjoner settes i gang. Les mer om dette i linken nedenfor.

Bilder fra ulykkesstedet er nyttig da andre kan tenke gjennom hvilke vurderinger de ville gjort. Du kan også legge inn lenker til sosiale medier eller aviser.

Hva ønskes lagret i Isulykker/hendelser?

 

Legg inn beskrivelse, aktivitet, skadeomfang,
og eventuell weblenke med mer info.

 

Web-lenker og tilleggsinformasjon

"Notat" brukes enten til å legge til en utdypende tekst, eller til å legge til weblenker til turrapporter, avisartikler, sosiale medier osv.

Hvis det er for lite plass i de andre temaene sine kommentarfelter, kan mer info skrives i feltet "Tekst". En kan også legge til bilder her, som i alle temaer. Muligheten dukker opp når tekst eller weblenke er lagret.

Ved innlegging av lenker blir det ryddigst å la være å skrive noe i "Tekst" på hovedsiden for Notat. Klikk på "+ Legg til weblenke". I neste vindu setter du lenken inn i "Url", og i "Beskrivelse"-feltet setter du inn teksten som skal vises i stedet for Url'en, f.eks. "Se turrapport". Du kan legge inn flere weblenker.

Hva ønskes lagret i Weblenker?

 

Legg inn supplerende tekst,
eller legg inn weblenker.
Url er websiden som åpnes.
Beskrivelse er tekst som vises i stedet for Url'en.