For å se hvordan isforholdene endrer seg over tid er det ønskelig å samle generell isinformasjon i ett målested. Spesielle observasjoner plasseres derimot i et nytt målested, akkurat på observasjonsstedet.

 

Når gjenbruker vi et målested?

Vi gjenbruker et målested hvis begge disse betingelsene er oppfylt:

  • Det finnes et eksisterende målested.
  • Observasjonen er generell og dekker også området der det eksisterende målestedet er plassert.

Oftest er din observasjon tatt på et annet sted enn det eksisterende målestedet. Bruk derfor kommentarfeltet til å beskrive hvor du observerte. Skriv også forbehold dersom du er usikker på om det er like forhold ved målestedet. For eksempel: "Målt nær land, kan være tynnere lenger utpå." eller "Målt flere hull utenfor Langneset, 500 m nord for målestedet".

Fordelen med gjenbruk er at man kan sammenligne isdekning og istykkelser fra tidligere sesonger. Dataene er også viktige for å se etter klimaendringer.

 

Når oppretter vi et nytt målested?

Vi lager et nytt målested dersom en av disse betingelsene er oppfylt:

  • Observasjonen er mest sannsynlig ikke gyldig annet enn der jeg målte.
  • Du angir en fare, f.eks. et svakt punkt på isen.
  • Du angir et sted for en ulykke/hendelse.
  • Nytt vann/sted. Det finnes ikke noen målesteder å gjenbruke.
Gå tilbake til Registrer isobservasjon
Gå tilbake til Lagre i Varsom Regobs app
Gå tilbake til Lagre i Regobs web
Gå tilbake til Lagre i Iskart web