For å se hvordan isforholdene endrer seg over tid er det ønskelig å samle generell isinformasjon i ett målested, mens spesielle observasjoner plasseres i et nytt målested.

Når gjenbruker vi et målested?
Når oppretter vi et nytt målested?