For å se hvordan isforholdene endrer seg over tid er det ønskelig å samle generell isinformasjon i ett målested, mens spesielle observasjoner plasseres i et nytt målested.

 

Når gjenbruker vi et målested?

Vi gjenbruker et målested hvis begge disse betingelsene er oppfylt:

  • Det finnes et eksisterende målested.
  • Observasjonen er generell og dekker også området der det eksisterende målestedet er plassert.

Oftest er din observasjon tatt på et annet sted enn det eksisterende målestedet, så beskriv godt hvor du observerte i kommentarfeltet. Skriv også forbehold dersom du er usikker på om det er like forhold ved målestedet. For eksempel: "Målt nær land, kan være tynnere lenger utpå." eller "Målt flere hull utenfor Langneset, 500 m nord for målestedet".

Fordelen med gjenbruk er at man kan sammenligne isdekning og istykkelser fra tidligere sesonger, og samle viktige data for å se etter klimaendringer.

 

Når oppretter vi et nytt målested?

Vi lager et nytt målested dersom en av disse betingelsene er oppfylt:

  • Observasjonen er mest sannsynlig ikke gyldig annet enn der jeg målte.
  • Du angir en fare, f.eks. et svakt punkt på isen.
  • Du angir et sted for en ulykke/hendelse.
  • Nytt vann/sted. Det finnes ikke noen målesteder å gjenbruke.
Gå tilbake til Registrer isobservasjon
Gå tilbake til Lagre i Varsom Regobs app
Gå tilbake til Lagre i Regobs web
Gå tilbake til Lagre i Iskart web