Appen "Varsom Regobs" er tilgjengelig gratis både for Iphone og Android. Her beskrives hvordan man lagrer en isobservasjon fra appen. Før man i det hele tatt kan lagre noe må man opprette en bruker i Regobs. Man bør også ha en formening om hva en isobservasjon bør inneholde. Disse temaene kan du lese om her:

Appen tar deg gjennom prosessen steg for steg. Ved alle observasjoner må du være innlogget, det må bestemmes et målested og tidspunkt. Så kan du velge en eller flere av de andre elementene isdekning, istykkelse osv.:

Av disse er det bare Isdekning (nå) som vi ber om at alltid fylles ut.

 

Innlogging på Regobs

Ikke ferdig tekst

Målested

Ikke ferdig tekst

Tidspunkt

Ikke ferdig tekst

Isdekning

Ikke ferdig tekst

Istykkelse

Ikke ferdig tekst

Faretegn

Ikke ferdig tekst

Isulykker / Hendelser

Ikke ferdig tekst

Web-lenker og tilleggsinformasjon

Ikke ferdig tekst