Dersom man har skrevet en turrapport på en annen webside, så kan man lett lage en lenke (link) til denne i isobservasjonen. Man åpner da "Notater", lar kommentarfeltet stå tomt og klikker på "Web-lenker". Man fyller ut Url (adressen) og under Beskrivelse legger man tekst som skal vises. Et eksempel på Url er en turrapport på "https://minblogg.no/Glatt_is_i_oslo.html". Under beskrivelse skriver du : "Se turrapport". I iskartet vil bare teksten "Se turrapport" vises som en klikkbar hyperlink som åpner turraporten i et eget vind.

Andre lenker som kan være aktuelle er avisartikler eller facebookinnlegg. Velg godt forklarende beskrivelser som "Se artikkel i VG" eller "Se facebookinnlegg".

"Notat" kan også brukes til å legge til mer tekst dersom det ikke var plass nok under f.eks. Isdekning.

Gå tilbake til Registrer isobservasjon