Dersom man har skrevet en turrapport på en annen webside, så kan man lett lage en lenke (link) til denne i isobservasjonen. Man åpner da "Notater", lar kommentarfeltet stå tomt og klikker på "Weblenker". Man fyller ut Url (adressen) og under Beskrivelse legger man tekst som skal vises. Et eksempel på Url er en turrapport på "https://minblogg.no/Glatt_is_i_oslo.html". Under beskrivelse skriver du : "Se turrapport". I iskartet vil bare teksten "Se turrapport" vises som en klikkbar hyperlink som åpner turrapporten i et eget vindu.

Andre lenker som kan være aktuelle er avisartikler eller facebookinnlegg. Velg godt forklarende beskrivelser som "Se artikkel i VG" eller "Se facebookinnlegg".

"Notat" kan også brukes til å legge til mer tekst dersom det ikke var plass nok under f.eks. Isdekning.

Gå tilbake til Registrer isobservasjon
Gå tilbake til Lagre i Varsom Regobs app
Gå tilbake til Lagre i Regobs web