Varslingsområde NordlandEtter et litt mindre mildt værlag har isforholdene bedret seg i Nordland. Ennå er det mye usikker is på litt større vann på kysten, samt under 200 moh sør i regionen
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 21. februar 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-300 moh
Høyere
skogsområder
300-600 moh
Lavere
fjellstrøk
600-1000 moh
Høyfjell
over
1000 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 21. februar til fredag 28. februar

Etter et litt mindre mildt værlag har isforholdene bedret seg i Nordland. Ennå er det mye usikker is på mellomstore og store lavlandsvann på kysten, samt på små kystnære vann under 200 moh sør i regionen.

Det har vært høy vannføring og varme vinder som har smeltet isen der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. Disse områdene er nå under ny islegging. Vær derfor ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund. Isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet. I tillegg blir isen svekket langs land når vannstanden stiger.

I høyden har det vært store snøfall som har gitt overvann. Sørpen på isen har begynt å fryse til is fra toppen. Mange fjellvann har derfor nå to islag. Det øverste kan være tynt, men det underste har mellom 30 og 50 cm bærende is. Balvatnet er nylig helt islagt og kan ennå være risikabel å krysse. Fjelltjenesten i Statsskog har nylig undersøkt isen langs den vanlige ruta på Balvatnet og ikke funnet tynnere enn 15 cm is, men for sikkerhets skyld anbefaler de å vente enda noen dager før man krysser vannet. Fjellvannene er ellers stort sett farbare, men husk at mange er påvirket av kraftverksreguleringer. Litt lavere ned er det ennå store isfrie områder på Røssvatnet.

Det er stor variasjon i istykkelsen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Det fortsetter med forholdsvis mildt og vått vær i neste uke, men det blir etterhvert noe kaldere. Isen på kysten vil styrke seg, men snøfall forsinker prosessen.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Bilde til isvarselet for Nordland
På Kallstadvatnet 20 moh i Hamarøy ble det tatt opp en uvanlig isprøve. 0 på målbåndet er toppen av isen.
Vanligvis finner man stålisen nederst med ulike sørpeislag oppover. Her starter det med sørpeis nederst, den hviteste delen. Så kommer klarere is som nok er nye snøfall som har blitt helt nedsmeltet og gjenfrosset til omtrent ståliskvalitet. Så følger hvitere og svakere sørpeis før det helt øverst er et lag med godt nedsmeltet sørpeis som er klarere. Total istykkelse var 38 cm.
Sendt inn til Regobs av TJ, 8. februar 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.