Varslingsområde NordlandTross enn litt kjøligere værtype sist uke er det er forsatt mye usikker is på kysten under ca. 200 moh sør i regionen. Det er snø på isen så den er vanskelig å vurdere. Også i høyden er fleste vannene ennå snødekte.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 3. april 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-300 moh
Høyere
skogsområder
300-600 moh
Lavere
fjellstrøk
600-1000 moh
Høyfjell
over
1000 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 3. april til tirsdag 14. april

Tross enn litt kjøligere værtype sist uke er det er forsatt mye usikker is på kysten under ca. 200 moh sør i regionen. Det er snø på isen så den er vanskelig å vurdere. Også i høyden er fleste vannene ennå snødekte.

Det går mot vår og solstrålene trenger nå ned i isen på snøfrie lavlandsvann og endrer iskrystallene til våris med dårlig bæreevne og stort vanninnhold. Isen ser derfor mørkere ut.

Om du prøver deg på isen i lavlandet, så sjekk fargen og fastheten på isen. Mørk farge indikerer at vårisdannelsen har startet på oversiden. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne påvirket is da denne er myk og dårlig bunden mot fast og mindre påvirket is. Det må være minst 10 cm fast is, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer. Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen og ha med kasteline/tau for sikker redning.

Etter vekslende vær i vinter må man holde ekstra avstand til alle innløp, utløp og trange sund. Isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet, og isen blir svekket langs land når vannstanden stiger i vårsmeltingen.

I høyden har det vært store snøfall som har gitt overvann. Du må derfor vente flere lag med is, men de tykkeste lagene er bærende for personer. Fjellvannene er farbare, med opptil 1 m med is, men husk at mange er påvirket av kraftverksreguleringer. De siste åpne områdene på Røssvatnet isla seg 1. mars.

Det er stor variasjon i istykkelsen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Det ventes en kjølig værtype de neste to-tre dagene. Det ventes derfor små endringer i isforholdene. Videre utover i påskeuken blir det forbigående varmere med pluss grader selv i fjellet, så snø på isen i lavlandet vil smelte og vi kan få vårisdannelse. Høyere opp ventes ingen store endringer, men vi kan få overvann.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Bilde til isvarselet for Nordland
Snødekt på Kjelvatn nord 510 moh i Fauske.
Webkamera fra https://www.sks.no, 3. april 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.