Østlandet

Varslingsområde ØstlandetVåren har kommet til lavlandet med plussgrader om dagen og litt nattefrost. Tross nattefrost har det skjedd mye med isen på snøfrie vann sist uke. Solen trenger ned i isen og endrer iskrystallene til våris med dårlig bæreevne og stort vanninnhold. Isen ser mørkere ut. Sjekk derfor isen nøye før du går for langt utpå! Hold god avstand til alle elveos og unngå trange sund!
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 3. april 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 3. april til tirsdag 14. april

Våren har kommet til lavlandet i regionen med plussgrader om dagen og litt nattefrost. Under ca. 300-400 moh er snøen smeltet bort. Solstrålene trenger nå ned i isen og endrer iskrystallene til våris med dårlig bæreevne og stort vanninnhold. Isen ser derfor mørkere ut. Nattefrost forsinker prosessen, men uteblir den kan isforholdene endres i løpet av få dager. Under ca. 300 moh er nedbrytingen kommet svært langt på mange vann. I Østfold er de fleste vann allerede isfrie. Lenger inn fra kystlinjen er nedbrytingen kommet kortere.

Mindre vann over ca. 300-400 moh har stort sett farbar is ennå, i innlandet enda lavere, men isen løsner langs land på solsiden på den lavestliggende isen. Merk at den snøfrie isen endrer seg raskt nå. Opp til ca. 500 moh har store og dype vann isfrie områder. Det høyestliggende vi vet om i denne regionen er Napevatn 500 moh i Fyresdal. Tenk også på at dype områder har tynnere is, og åpner seg vanligvis først om våren.

Om du prøver deg på isen i lavlandet, så sjekk fargen og fastheten på isen. Mørk farge indikerer at vårisdannelsen har startet på oversiden. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne påvirket is da denne er myk og dårlig bunden mot fast og mindre påvirket is. Det må være minst 10 cm fast is, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer. Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen og ha med kasteline/tau for sikker redning.

Isen smelter også nedenifra der vann strømmer under isen, så hold ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund. Også på grunne vann og myrpartier vil isen smelte raskere på grunn av varme fra bunnen. Vær også oppmerksom på at varm vind kan smelte mer is noen steder. Ofte er områder ved nes og små holmer ekstra utsatt.

De to neste dagene forsetter med samme værtype, med nattefost som gjør at endringene vil gå langsomt i høyden. I praksis blir derfor isen bare langsomt svekket der den er farbar i dag. Videre utover i påskeuken blir det gradvis varmere og isen vil svekkes raskt på snøfrie vann. I områder med mye snø forventer vi liten endring i isforholdene da snø først må smelte, men man kan få en del overvann.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.
 

Bilde til isvarselet for Østlandet
Isforholdene har endret seg mye de siste 3 dagene på Alnsjøen 234 moh i Oslo. Det meste er nå isfritt hvor det var is for 3 dager siden. Det kan være vanskelig å skille is fra isfritt i bildet, men den er litt mindre blank. Det er isfritt i venstre del av bilde, mens det ligger is til høyre i bilde.
Fotograf: Kjetil Melvold, Copyright: kjmeATnve.no, 2. april 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.