Rogaland - Agder

Varslingsområde Rogaland - AgderDet er fortsatt svært dårlige isforhold i regionen, men store snøfall har gitt bæreevne for skigåere noe lenger ned enn tidligere i vinter. Over ca. 700 moh regner vi isen som farbar på de fleste små vann, noe lavere i de indre snørikeste områdene. Men det er stor variasjon, så sjekk nøye selv.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 3. april 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 3. april til tirsdag 14. april

Det er fortsatt svært dårlige isforhold i regionen. Isen har kommet og gått, men isen er fortsatt betydelig svekket opp til ca. 500-700 moh. Mellom 500-700 moh er det stor variasjon, med best is i innlandet hvor det er betydelig med snø på isen som gir en viss bæreevne for skiløpere. Over ca. 700 moh regner vi isen som farbar på de fleste små vann. Øst i regionen er isforholdene noe bedre.

Helt opp til 1000 moh bør man i år holde ekstra avstand til alle innløp, utløp og trange sund. Isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet, og isen blir svekket langs land når vannstanden stiger i vårsmeltingen.

Over ca. 1000 moh har isen lagt seg på de fleste vann, men noen av de dypeste fjellvannene isla seg sent. Det siste partiet sør i Svartvatn-magasinet 900 moh isla seg i starten av mars og området er nå dekket av snø. Det høyestliggende vannet med store isfrie partier vi vet om nå er vestre del av Vatndalsvatnet i Bykle 840 moh. Husk at mange vann er påvirket av kraftverksreguleringer.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Om du prøver deg på isen i lavlandet, så sjekk fargen og fastheten på isen. Mørk farge indikerer at vårisdannelsen har startet på oversiden. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne påvirket is da denne er myk og dårlig bunden mot fast og mindre påvirket is. Det må være minst 10 cm fast is, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer. Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen og ha med kasteline/tau for sikker redning.

Det ventes litt kjøligere vær de neste to dagene og vi venter små endringer i isforholdene. Videre utover i påskeuken blir det varmere med plussgrader opp til 800-1000 moh og isen vil svekkes raskt . I områder med mye snø forventer vi liten endring i isforholdene, men vi kan få mye overvann, og dette gir redusert bæreevne på vann med dårlig is. Fortsatt må man til fjells for å ferdes på is.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.
 
 

Bilde til isvarselet for Rogaland - Agder
Bilde fra Skreivatn 1035 moh ved utløp av overføringstunnel i nord. Det er mye snø her, men på grunn av stor vannføring i tunnel er isen i utløpet svekka. Ved høg vannstand er dette vanskelig å sjå. Når vannstanden går ned åpnar isen seg. Blir markert med skilt og stikker. Hald trygg avstand og respekter skilting og merking.
Copyright: Statkraft Energi AS, 3. april 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.