Varslingsområde VestlandDet meste er isfritt under 400-600 moh, eller isen er betydelig svekket. Over ca. 700-900 moh regner vi isen som farbar på de fleste uregulerte vann, lavest i de indre snørikeste områdene. Men det er stor variasjon, så sjekk nøye selv.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene onsdag 20. mai 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden onsdag 20. mai til fredag 29. mai

Det meste er isfritt under 400-600 moh, eller isen er betydelig svekket. Over ca. 700-900 moh regner vi isen som farbar på de fleste små vann, lavest i de indre snørikeste områdene. Det er best forhold i innlandet hvor det er mye snø på isen som gir en viss bæreevne for skiløpere. Men det er bare vindpakket snø som hindrer dem fra å falle ned i de tykke sørpelagene på vannene. Når det går mot vår og snøen mister bæreevnen kan det bli farlig å krysse vannene, særlig sent på dagen eller etter en natt uten nattefrost. Snømengdene kan også skjule åthull.

Helt opp til 1000 moh bør man i år holde ekstra avstand til alle innløp, utløp og trange sund da snøsmeltingen er godt i gang. Isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet, og isen blir svekket langs land når vannstanden stiger i vårsmeltingen.

Siden dype vann islegges vesentlig senere enn grunnere vann, er isen tynnere på dype vann. De åpner seg derfor ofte tidligere enn grunne vann. Også på svært grunne vann og myrpartier vil isen smelte raskere på grunn av varme fra bunnen. Vær også oppmerksom på at varm vind kan smelte mer is noen steder. Ofte er områder ved nes og små holmer ekstra utsatt.

Om du prøver deg på den lavestliggende isen, så sjekk fargen og fastheten på isen. Gråere farge indikerer at vårisdannelsen har startet. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne påvirket is da denne er myk og dårlig bunden mot fast og mindre påvirket is. Det må være minst 10 cm fast is, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer. Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen og ha med kasteline/tau for sikker redning.

Det ventes en markert temperaturøkning de neste dagene med temperaturer godt over null, selv høyt til fjells. Nattefrosten uteblir opp til 1000-1200 moh, så dette setter fart i snøsmeltingen. Det blir litt kjøligere mot slutten av varslingperioden. På grunn av mye snø på isen venter vi at svekkingen av isen blir størst på resterende is under ca. 800 moh. Mellom 800-1000 moh vil snøsmeltingen føre til at isen svekkes ytterligere der smeltevann strømmer under isen. Over 1000 moh ventes det mest smelting av snø, men vær obs på at det er svært tykke sørpelag på isen nå. Tråkker man langt ned i snøen med skiene kan kryssing være risikabelt. Husk også at kraftverksinngrep svekker isen mye mer nå om våren når magasinene tappes ned. Hold god avstand til røde områder på iskart.no.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Bilde til isvarselet for Vestland
Isløsningen i full gang! Isen har løsna fra land og blir mørkere.
Dalavatnet 396 moh i Sogndal.
Copyright: Siggen@obskorps, 16. mai 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner oftest isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.
 
Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, og tydelig vertikal krystallstruktur.  Etter nattefrost kan våris bli lys i farge og kan minne om skare/søpeis. Overflaten er sprø, ruglete og ganske hard, og ser derfor trygg ut, men under isen er det stavstruktur med dårlig binding mellom krystallene. Vårisen kan bære etter en kald natt, men brått miste bæreevnen når solen får tak. Kjenner du at isen gynger må du absolutt ikke gå ut på den.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.