Hvordan lage eget temafilter

Når du velger et tema vil iskartet vise symboler som tilfredsstiller visse krav. Velger du temaet "Isobservasjoner", som er standard valg i iskartet, vil du se alle isobservasjoner de siste 90 døgn, og du vil se webkameraer og Farlig vann informasjon, samt isulykker og isproblemer fra inneværende vinter. Men iskartet gir deg mulighet til å stille andre krav til visningen.

Ved å klikke på temaknappen (eller "Meny"-"Velg Tema") dukker det opp et valg "Fritt valg". Her kan du skru av eller på temaer ved å klikke på knappene i den øverste raden. Skrur du av et tema skyggelegges alle kravene til det temaet for å markere at de er inaktive. I aktive temaer kan du kan skru av eller på tidskrav og andre krav. Aktive temaer eller krav vises med grønn bakgrunnsfarge og uten skyggelegging.

Hvis du velger et standard filter i iskartet, så kan du i "Fritt valg" se hvilke krav til visning som er satt.

Klikk på tema-knappen.

Filtreringsvalg for temaet åpner seg.
Fritt valg er det mest fleksible.
Slik er standardvalgene for Isobservasjoner.
Du kan slå av/på temaer, tidskrav og andre krav.
Her velger vi et filter som viser skøytemuligheter 
med liten risiko.
Filtersymbolet vises i stedet for temasymbolet.
Alle isobservasjonene forsvant da det ikke var skøytemuligheter.
Ser vi på "Fritt valg" nå ser vi at mange temaer er skrudd av,
og det er satt krav til ferske data, skøytbarhet og bæreevne.