Publisert:

api.nve.no er et grensesnitt mot et utvalg av data fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

I tillegg til varslingsdata for flom, jordskred og snøskred, finner du også mange andre datasett som er tilgjengelige fra NVE.

http://api.nve.no/doc/