Nyhetsarkiv

Viser 418 nyheter fra nyhetsarkivet

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Publisert: 08.08.2022 Statusrapporter - grunnvann

Flomfare på rødt nivå i deler av Nord-Vestlandet

På grunn av stor snøsmelting og mye regn mandag og tirsdag er det varslet fare for flom på rødt og oransje nivå for elver og bekker fra fjellområder i nordvestlige deler av Sør-Norge. Tirsdag nedjusteres det røde varselet til oransje nivå. Oppdatert tirsdag 28. juni 15.00

Publisert: 28.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Status for vårflom pr. 10. juni 2022

Vårflommen er over eller går mot slutten i mesteparten av Sør-Norge, Trøndelag og Finnmark. På Nordvestlandet, i Nordland og deler av Troms kan det ennå være vassdrag som har vårflomtoppen foran seg.

Publisert: 13.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Publisert: 09.06.2022 Statusrapporter - grunnvann

Vedvarende tørke på Sørlandet og Østlandet

De siste dagers regn og snøsmeltingen i fjellet har bedret situasjonen lokalt, men det har ikke løst tørkeproblemet på Sør- og Østlandet.

Publisert: 17.06.2022 Statusrapporter - tørke

Vårflom i deler av Nord-Norge og Trøndelag

Mildvær med høye temperaturer siste uken i mai satte fart på snøsmeltingen i den nordligste landsdelen og i indre deler av Trøndelag. Det er nå flom på oransje nivå i Altavassdraget, og på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

Publisert: 31.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Sesongslutt for snøskredvarslingen

Sesongen med daglig oppdaterte, regionale snøskredvarsler slutter 31. Mai. Snøskredvarslingen takker for sesongen og sender en ekstra takk til alle, både frivillige og observatører, som har delt observasjoner gjennom Varsom Regobs-appen i vinter.  

Publisert: 30.05.2022 Nyheter - Snøskred

Utsikter for vårflom pr. 25. mai 2022

Østafjells er vårflommen over for de fleste vassdragene. I høyfjellet og på Vestlandet er det normale mengder snø, her gir kjøligere værutsikter nærmeste uke moderat smelting. Fra Trøndelag og nordover er snøsmeltingen godt i gang, i Trøndelag er flere elver allerede over flomtoppen.

Publisert: 27.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Snørapport - Snømengder i Norge per 26. mai 2022

Våren kommer med snøsmelting, men fremdeles ligger det en god del igjen av vinterens snømengder på Nordvestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge.  

Publisert: 26.05.2022 Snørapporter fra NVE

Utsikter for vårflom pr. 10. mai 2022

10. mai har deler av Midt- og Nord-Norge mer snø enn normalt for årstiden. Sannsynligheten for stor vårflom er i disse områdene litt større enn normalt, men som alltid er det været som avgjør. I Sør- og Midt-Norge antyder langtidsvarselet nå at smeltingen vil ta seg opp i andre halvdel av mai også i fjellet, mens våren lengre nord lar vente på seg. Lavlandet østafjells er så godt som snøfritt, mens Vestlandet og de vestlige fjellområdene i Sør-Norge har snømengder som normalt eller litt over.

Publisert: 13.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

13.05.2022 Tørken fortsetter på Østlandet og Sørlandet

Regnet har bedret situasjonen over store deler av Vestlandet. Det er fortsatt tørke på Østlandet og Sørlandet, med svært lav grunnvannstand for årstiden og lav vannstand i innsjøer og elver.

Publisert: 13.05.2022 Statusrapporter - tørke

Snøforhold per 10. mai 2022

Mens det i Sør-Norge, og særlig på Østlandet er svært så vårlig i lavlandet, kommer vinteren stadig på gjenvisitt i Nord-Norge. Flere steder i i Nord-Norge og på Nordvestlandet er det fremdeles en god del snø, mens det vårlige været har tæret på snømengden i resten av Sør-Norge

Publisert: 11.05.2022 Snørapporter fra NVE

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Publisert: 06.05.2022 Statusrapporter - grunnvann

Varsom.no i ny anorakk

Modernisering og gode brukeropplevelser har stått sentralt når Norges største nettsted for naturfarevarseler skulle bli ny.

Publisert: 09.06.2022 Nyheter - annet

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret, og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge. Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordringer utover våren.

Publisert: 02.05.2022 Statusrapporter - tørke

Utsikter for vårflom pr. 26. april 2022

Slik snømengdene er i slutten av april er det fortsatt litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom fra Nord-Vestlandet og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er det svært lite snø, og derfor liten sannsynlighet for stor vårflom. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Publisert: 02.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Snøforhold mandag 25. april 2022

Det vårlige været har tæret på snømengdene flere steder i landet. På Østlandet er det lite snø igjen, mens det fremdeles er over 2 meter med snø igjen på flere målestasjoner på Vestlandet. I Nord-Norge er det også litt mer snø enn normalen.  

Publisert: 26.04.2022 Snørapporter fra NVE

Hva kan reiselivet gjøre?

Det er viktig at reiselivsnæringen informere tilreisende turister om at vi har et godt snøskredvarsel på varsom.no, og minner alle toppturturister på hvilket utstyr som er viktig, at de har med seg spade og søkestang og at de bruker sender/mottaker. 

 

Publisert: 12.04.2022 Nyheter - Snøskred

Økende snøskredfare i helgen

Skredfaren vil være størst på Vestlandet, der det kommer mest nedbør, og det er derfor varslet stor snøskredfare i Romsdalen, Sunnmøre og Indre Fjordane søndag. Det er også varslet betydelig snøskredfare i flere andre regioner, inkludert Troms og Finnmark.

Publisert: 08.04.2022 Nyheter - Snøskred

Betydelig snøskredfare i Nord-Norge og Nord-Vestlandet

Påsken nærmer seg, og mange lurer på hvordan snøskredfaren blir inn mot helga. Snøskredvarslingen utsteder 24 regionale varsler hver dag kl. 16.00 som er gjeldende for de to påfølgende dagene. NVE anbefaler alle å sette seg inn i snøskredvarselet før topptur.

 

Publisert: 07.04.2022 Nyheter - Snøskred

Grunnvannstatus i Norge – 5. april 2022

Det er nå generelt store forskjeller i grunnvannsnivå i landet. Langs kysten i Sør-Norge er det nå lav til svært lav grunnvannstand, mens det i indre strøk og fra Trøndelag til Finnmark derimot er generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.04.2022 Statusrapporter - grunnvann

Snøforhold onsdag 6. april 2022

Påskeuken nærmer seg og rundt 90 % av Norge er fortsatt dekket med snø. Østlandet har hatt en tørr og snøfattig vinter, og det kan dermed være lurt å sjekke snøforholdene og skiføret lokalt for du pakker skiene. Resten av landet har snøforhold som kan karakteriseres som «normale» eller «snørike» for påsketiden.

Publisert: 06.04.2022 Snørapporter fra NVE

NVE: Utsikter for vårflom med utgangspunkt i snømengde 4. april 2022

Det er fremdeles tidlig å si noe om hvordan årets vårflom blir, men slik snømengdene er per i dag er det litt større sannsynlighet enn normalt for en stor flom i Møre og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er sannsynligheten noe lavere. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Publisert: 05.04.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Krevende snøskredforhold i Norge-Norge

I store deler av Nord-Norge, spesielt i Troms, er det stedvis svært lett å løse ut snøskred. Slik situasjonen er nå, er det det krevende å vurdere skredfaren for de som skal til fjells for å nyte snøen og finværet i helgen i de nordligste fylkene. NVE oppfordrer alle til å unngå skredterreng så lenge forholdene er slik som nå.

Publisert: 01.04.2022 Nyheter - Snøskred

Nordland og Troms: Flom-, jord- og snøskredfare 19. mars

Det var fare for snø-, jord-, sørpe- og flomskred på oransje og rødt nivå i deler av Nordland og Troms fra lørdag 19. mars. Flomfaren ble nedjustert til gult nivå. Søndag morgen har det vært flere lokale oversvømmelser og stengte veier siste døgn. Mindre nedbør enn fryktet og gode forberedelser har redusert skadeomfanget. Oppdatert 20.03. kl 11.00

Publisert: 17.03.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Snørapport - Snømengder i Norge per 17. mars 2022

I løpet av de siste to ukene har det vært litt påfyll av snø i fjellet, mens varmt og vårlig vær har gjort at mye av snøen i lavlandet har smeltet.

Publisert: 17.03.2022 Snørapporter fra NVE

Grunnvannstatus i Norge – 5. mars 2022

Grunnvannstanden er nå stort sett normal til høy for årstiden i hele landet.

 

Publisert: 08.03.2022 Statusrapporter - grunnvann