Nyhetsarkiv

Viser 22 nyheter fra nyhetsarkivet

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Publisert: 08.08.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Publisert: 09.06.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Publisert: 06.05.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. april 2022

Det er nå generelt store forskjeller i grunnvannsnivå i landet. Langs kysten i Sør-Norge er det nå lav til svært lav grunnvannstand, mens det i indre strøk og fra Trøndelag til Finnmark derimot er generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.04.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. mars 2022

Grunnvannstanden er nå stort sett normal til høy for årstiden i hele landet.

 

Publisert: 08.03.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. februar 2022

Grunnvannstanden er høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 08.02.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. januar 2022

Grunnvannstanden er noe lavere enn normalt på Østlandet og høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 06.01.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. desember 2021

Grunnvannstanden langs kysten er lavere enn normalt, spesielt i Sør-Norge. I Troms og Finnmark er det stort sett normal grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.12.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. November 2021

Mye regn i oktober har ført til at grunnvannstanden flere steder er normal til høy for årstiden. Fra Møre og Romsdal og nordover har grunnvannstanden steget mye den siste måneden. I de områdene der det i begynnelsen av oktober ble observert lavt grunnvannsnivå, er nivået nå stort sett rundt normalen for årstiden.

Publisert: 05.11.2021 Statusrapporter - grunnvann