Nyhetsarkiv

Viser 121 nyheter fra nyhetsarkivet

Flomfare på rødt nivå i deler av Nord-Vestlandet

På grunn av stor snøsmelting og mye regn mandag og tirsdag er det varslet fare for flom på rødt og oransje nivå for elver og bekker fra fjellområder i nordvestlige deler av Sør-Norge. Tirsdag nedjusteres det røde varselet til oransje nivå. Oppdatert tirsdag 28. juni 15.00

Publisert: 28.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Status for vårflom pr. 10. juni 2022

Vårflommen er over eller går mot slutten i mesteparten av Sør-Norge, Trøndelag og Finnmark. På Nordvestlandet, i Nordland og deler av Troms kan det ennå være vassdrag som har vårflomtoppen foran seg.

Publisert: 13.06.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Vårflom i deler av Nord-Norge og Trøndelag

Mildvær med høye temperaturer siste uken i mai satte fart på snøsmeltingen i den nordligste landsdelen og i indre deler av Trøndelag. Det er nå flom på oransje nivå i Altavassdraget, og på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

Publisert: 31.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Utsikter for vårflom pr. 25. mai 2022

Østafjells er vårflommen over for de fleste vassdragene. I høyfjellet og på Vestlandet er det normale mengder snø, her gir kjøligere værutsikter nærmeste uke moderat smelting. Fra Trøndelag og nordover er snøsmeltingen godt i gang, i Trøndelag er flere elver allerede over flomtoppen.

Publisert: 27.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Utsikter for vårflom pr. 10. mai 2022

10. mai har deler av Midt- og Nord-Norge mer snø enn normalt for årstiden. Sannsynligheten for stor vårflom er i disse områdene litt større enn normalt, men som alltid er det været som avgjør. I Sør- og Midt-Norge antyder langtidsvarselet nå at smeltingen vil ta seg opp i andre halvdel av mai også i fjellet, mens våren lengre nord lar vente på seg. Lavlandet østafjells er så godt som snøfritt, mens Vestlandet og de vestlige fjellområdene i Sør-Norge har snømengder som normalt eller litt over.

Publisert: 13.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Utsikter for vårflom pr. 26. april 2022

Slik snømengdene er i slutten av april er det fortsatt litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom fra Nord-Vestlandet og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er det svært lite snø, og derfor liten sannsynlighet for stor vårflom. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Publisert: 02.05.2022 Nyheter - Flom og jordskred

NVE: Utsikter for vårflom med utgangspunkt i snømengde 4. april 2022

Det er fremdeles tidlig å si noe om hvordan årets vårflom blir, men slik snømengdene er per i dag er det litt større sannsynlighet enn normalt for en stor flom i Møre og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er sannsynligheten noe lavere. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Publisert: 05.04.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Nordland og Troms: Flom-, jord- og snøskredfare 19. mars

Det var fare for snø-, jord-, sørpe- og flomskred på oransje og rødt nivå i deler av Nordland og Troms fra lørdag 19. mars. Flomfaren ble nedjustert til gult nivå. Søndag morgen har det vært flere lokale oversvømmelser og stengte veier siste døgn. Mindre nedbør enn fryktet og gode forberedelser har redusert skadeomfanget. Oppdatert 20.03. kl 11.00

Publisert: 17.03.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Tørke-, flom- og jordskredåret 2021

Vannåret 2021 kan best beskrives som et kontrastenes år, med flere perioder med tørke og andre perioder med mye vann som førte til flom, jordskred- og sørpeskredfare.

Publisert: 09.02.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Farevarsel om regn

Meteorologisk institutt (MET) vil frå 1. februar slutte å sende farevarsel om regn for meir enn 24 timar.

Publisert: 31.01.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Ekstremværet Gyda – flom, jord- og snøskredsituasjon 12.-14. januar

Ekstremværet Gyda er over, men konsekvensene av uværet er fortsatt merkbare. Det er fortsatt nye vann i vassdragene, men vannføringen er på retur. Når vannstanden synker, er faren for utglidninger i disse områdene fortsatt til stede. Det er nå kraftig snøvær i fjellet og fremdeles fare for naturlig utløste snøskred. Oppdatert fredag 14. januar kl. 14.

Publisert: 12.01.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Rødt farevarsel for flom og skred onsdag 12. januar

NVE oppgraderer farevarselet for flom, jord-, sørpe- og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Midt-Norge og Vestlandet. Dette er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjeldent, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader.

Publisert: 11.01.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Flom- og jordskredsituasjon i Trøndelag, helgen 17.-19. desember 2021

Det var fare for flom og jord-, sørpe-, og flomskred på oransje nivå for deler av Nordland og Trøndelag lørdag 18. desember. NVE har nå nedgradert lørdagens flomvarsel fra oransje til gult nivå for søndag. Det er fremdeles mye vann i utsatte vassdrag, men vannføringen ventes å gå ned ettersom regnet avtar og det blir kaldere temperaturer. Status søndag 19. desember kl. 11.

Publisert: 19.12.2021 Nyheter - Flom og jordskred

Flom- og jordskredvarslere samlet til faglig påfyll 24.-25. november 2021

Endelig ble det mulig for flom- og jordskredvarslere å møtes fysisk for faglig påfyll. Forrige uke møttes 28 engasjert varslere på NVEs hovedkontoret til en fagsamling over to dager.

Publisert: 03.12.2021 Nyheter - Flom og jordskred

Fare for flom og jordskred på Østlandet helgen 1.-3. oktober

Det var fare for flom på oransje nivå og for jordskred på gult nivå for deler av Østlandet på søndag 3. oktober. NVE har nå nedgradert alle helgens farevarsel til grønt nivå. Det er fremdeles mye vann i utsatte vassdrag, men det er ikke lenger flomvannføring. Status tirsdag 5. oktober kl. 09.

Publisert: 01.10.2021 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen i Tyskland

Flommen i Vest-Tyskland og Belgia skyldes styrtregn over et stort område. Denne typen regn skjer oftere og kraftigere i et varmere klima, så vi opplever flere slike flommer nå enn det vi gjorde før. Vi har generelt lavere temperaturer i Norge, så det er mindre sannsynlig at vi vil oppleve tilsvarende styrtregnflommer her i landet.

Publisert: 16.07.2021 Nyheter - Flom og jordskred

Styrtregn på vei?

Med sommer og varme øker risikoen for lyn og styrtregn. Disse værfenomenene er ofte svært intense og lokale. Konsekvensene er uforutsigbare, det kan bli svært alvorlig eller det kan bli ingenting.

Publisert: 25.06.2021 Nyheter - Flom og jordskred

Flom på oransje nivå i Troms og Finnmark

Flommen i Troms og Finnmark er på retur. Mye snøsmeltning og regn i helgen førte til at mange elver gikk i flom, men med kjøligere vær og lite nedbør har vannføringen kulminert i alle vassdrag. Vannføringen er ventet å være tilbake til normalen for årstiden i løpet av et par dager. 11.-14. juni 2021.

Publisert: 12.06.2021 Nyheter - Flom og jordskred