Nyhetsarkiv

Viser 22 nyheter fra nyhetsarkivet

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Publisert: 08.08.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Publisert: 09.06.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Publisert: 06.05.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. april 2022

Det er nå generelt store forskjeller i grunnvannsnivå i landet. Langs kysten i Sør-Norge er det nå lav til svært lav grunnvannstand, mens det i indre strøk og fra Trøndelag til Finnmark derimot er generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.04.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. mars 2022

Grunnvannstanden er nå stort sett normal til høy for årstiden i hele landet.

 

Publisert: 08.03.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. februar 2022

Grunnvannstanden er høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 08.02.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. januar 2022

Grunnvannstanden er noe lavere enn normalt på Østlandet og høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 06.01.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. desember 2021

Grunnvannstanden langs kysten er lavere enn normalt, spesielt i Sør-Norge. I Troms og Finnmark er det stort sett normal grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.12.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. November 2021

Mye regn i oktober har ført til at grunnvannstanden flere steder er normal til høy for årstiden. Fra Møre og Romsdal og nordover har grunnvannstanden steget mye den siste måneden. I de områdene der det i begynnelsen av oktober ble observert lavt grunnvannsnivå, er nivået nå stort sett rundt normalen for årstiden.

Publisert: 05.11.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. oktober 2021

Grunnvannstanden i Sør-Norge har steget mye den siste måneden, spesielt øst for vannskillet. Mye regn i slutten av september har ført til normal til høy grunnvannstand for årstiden i store deler av Østlandet. Fra Møre og Romsdal og nordover er det derimot stort sett fra normal til lav grunnvannstand for årstiden.  

Publisert: 06.10.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannsstatus i Norge – per 5. september 2021

Det er fortsatt lav grunnvannstand på Vestlandet. Tørt vær i august har ført til at det nå også er lav, og synkende, grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Trøndelag har fått mer nedbør enn normalen for august, og har som følge av dette generelt høy grunnvannstand sammenlignet med normalen. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett rundt normalen for årstiden.

 

Publisert: 06.09.2021 Statusrapporter - grunnvann

Tørken sprer seg i Sør-Norge

Tørken på Vestlandet fortsetter, og har nå utvidet seg til Rogaland og vestlige deler av innlandet, Viken og Telemark. Hele Sør-Norge sør for Trøndelag begynner å bli uvanlig tørr for årstiden. Det er ventet nedbør inn mot helgen som kan bedre situasjonen. 

Publisert: 07.09.2021 Statusrapporter - grunnvann

Tørken på Vestlandet fortsetter

Svært lite nedbør så langt i sommer har ført til synkende grunnvannstand, og svært liten vannføring i elver i Vestland fylke og i sørlige deler av Møre og Romsdal. Lite vann fører til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og vannforsyning. NVE oppfordrer eiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

Publisert: 19.08.2021 Statusrapporter - grunnvann

Lavt grunnvannsnivå og liten vannføring i deler av Vestlandet og Trøndelag

Grunnvannsnivået er lavt og synkende i store deler av Vestland fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette fører til at det er liten vannføring i bekker og elver.

Publisert: 05.08.2021 Statusrapporter - grunnvann

Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. juli 2021

Varmt og tørt vær i juni har ført til at det nå er lav grunnvannstand i store deler av landet, spesielt på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland.

 

 

Publisert: 05.07.2021 Statusrapporter - grunnvann

Status for grunnvannsforhold i Norge – per 6. juni 2021

Mindre nedbør enn normalen den siste måneden har ført til at det nå er lav til svært lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Andøya. På Østlandet og i deler av Troms og Finnmark har nedbør og snøsmelting gitt grunnvannstand rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden.

Publisert: 09.06.2021 Statusrapporter - grunnvann

Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. mai 2021

Grunnvannstanden er lav langs kysten og i lavereliggende strøk, men stort sett normal i indre strøk. Et værskifte med mer vinterlige værforhold i løpet av april har ført til en nedgang i grunnvannstanden i store deler av landet. De neste ukene forventes mildvær som trolig vil bedre situasjonen.

Publisert: 05.05.2021 Statusrapporter - grunnvann

Statusrapport for grunnvannstand i Norge - per 5. april 2021

Grunnvannstanden er rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden. Et værskifte med mildere og våtere vær har ført til en økning i grunnvannstanden i store deler av landet. 

Publisert: 08.04.2021 Statusrapporter - grunnvann