Flom på oransje nivå i Haldenvassdraget

Publisert: 20.01.2023

Oppdatering 20.01. kl. 11. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) varslet mandag 16.01 flom på oransje nivå i Haldenvassdraget. Årsaken var store mengder regn og snøsmelting i forrige uke. Fredag 20.01 er varselet nedjustert til gult nivå

Svanedammen i Halden 17.01.2023. Foto Henrik, Varsom Regobs

Siste status 20.01. kl. 11: Vannstanden i Femsjøen og vannføringen i Tistedalsfoss har vært uendret fra torsdag til fredag. Fredag morgen er vannføringen i Tista 103 m3/s og flommen har kulminert på dette nivået og ventes å synke gradvis de neste dagene.  Flomvarselet som var er fredag morgen nedjustert til gult nivå

Les oppdatert flomvarsel på Varsling | Varsom.no

Status 19.01.: Etter vedvarende regnvær og snøsmelting i foregående uke har mengden vann som har rent inn i magasinene i Haldenvassdraget økt betraktelig. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut mandag 16. januar et oppjustert flomvarsel på oransje nivå som gjelder fra tirsdag.

- Det er fortsatt økende vannstand og vannføring i nedre del av Haldenvassdraget. Vannføringen i Tistedalsfoss er torsdag morgen i overkant av 100 m3/s. Flomtoppen er ventet i løpet av torsdag med om lag 105 m3/s. Det er noe mindre enn under flommen ved årsskiftet 2020 til 2021, sier vakthavende hydrolog i NVE Erik Holmqvist.

Deretter er det ventet at vannføringen vil ligge på cirka 90 – 100 m3/s i omkring en uke til. Dette som følge av blant annet arbeider på dammen ved Femsjøen, og justering av vannivåer i vannmagasiner lenger opp i området. Haldenvassdraget reguleres av Haldenvassdragets brukseierforening. 

Hvordan flommen utvikler seg er også avhengig av mengden regn og temperaturene de neste dagene. Det har kommet 5- 15 cm snø i Haldenvassdraget natt til torsdag. Det er ventet kjøligere vær også i Østfold mot helgen. Dette er positivt med tanke på flomutviklingen i vassdraget de neste dagene.

Flom på oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan føre til alvorlige skader.

– Vi fraråder å oppholde seg nær elver, og vi anbefaler alle om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, sier Holmqvist.

Råd for å redusere flomskader

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom. NVE oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt og privatpersoner om å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser og skader. Aktuelle tiltak kan være å sikre og flytte verdier som biler, campingvogner etc. bort fra utsatte områder langs elver.

Sjekk våre råd på https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/om-flom-og-jordskred/forebygging/rad-til-privatpersoner/

NVE følger opp situasjonen tett  og er i dialog med berørte kommuner og med Haldenvassdragets brukseierforening som regulerer Haldenvassdraget.

Informasjon om Haldenvassdraget: 001/2 Haldenvassdraget - NVE

Kontakt  NVE-flomvarslingen (kl. 08-21): Tlf: 404 36 000 (ikke sms) - flomvarsling@nve.no