Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Nedjusterer rødt flomvarsel til oransje nivå

Publisert: 28.06.2022

På grunn av stor snøsmelting og mye regn mandag og tirsdag er det varslet fare for flom på rødt og oransje nivå for elver og bekker fra fjellområder i nordvestlige deler av Sør-Norge. Tirsdag nedjusteres det røde varselet til oransje nivå. Oppdatert tirsdag 28. juni 15.00

Utstrekning flomfarevarsel tirsdag 28. juni 2022.

Oppdatering tirsdag 28.06 kl 15.00

Tirsdag ettermiddag er det vannføring på oransje nivå i nedre deler av Stryn- og Loen-vassdragene. I Rauma er det økende vannføring, med stasjoner på gult nivå hvor en kan nå oransje nivå i løpet av tirsdag ettermiddag/kveld. I Driva stiger vannføringen raskt og vannføringen er tett på oransje nivå ved Svoni. Litledalsvassdraget er på oransje nivå.

For Gudbrandsdalslågen og sideelver stiger vannføringen i de østligste delene, mens det har stabilisert seg eller synker i vest. Det er oransje nivå ved Dombås, i Bøvra, i Finna, samt i Vågåvatn. Det er vannføring på oransje nivå i Lågen ved Lalm og vannføringen er økende. Vannføringen lenger nedstrøms i Lågen er av den grunn også økende, men her ventes det ikke at vannføringen kommer over gult nivå.

Også øverst i Glommavassdraget øker vannføringen. Her har vannføringen generelt vært svært lav og området forventes å ha god kapasitet for nedbøren som kommer. I Einunna og Folla øker vannføringen raskt.

Oppdatering tirsdag 28.06 kl 12.00

NVE nedjusterer flomvarselet til oransje nivå for Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Grunnen til at NVE nedjusterer flomvarselet fra rødt til oransje nivå tirsdag morgen er at disse områdene fikk mindre regn enn ventet. For Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen er det fortsatt varslet flom på oransje nivå. Store deler av fjellområdene i Sør-Norge forblir på gult nivå eller justeres ned til grønt nivå. Fra i morgen, onsdag, er det varslet gult nivå i hele området.

Prognosene for neste døgn indikerer stort sett synkende vannføring i varslingsområdet, men flere vassdrag som f.eks. Strynevassdraget, Loelva og Otta er fremdeles økende. Det vil være lokale forskjeller, og områder som får bygenedbør og regn tirsdag kan ha fortsatt økende vannføring.

Se alle oppdaterte varsel på https://varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/.  

Oppdatering tirsdag 28.06 kl 09.00

Tirsdag morgen er det flom på oransje nivå flere steder. Dette gjelder Bøverdalen og Vågåvatn. Den øverste delen av delen av Gudbrandsdalslågen er tett på oransje nivå i morgentimene. Både Stryn og Loen har oransje nivå i nedre deler av vassdragene. I Årdalen er det oransje nivå, mens i Utladalen har det vært oransje nivå i løpet av natten. For Driva har det vært mye lavere vannføringsøkning enn ventet. Der har hovedelva ikke nådd flomnivå, selv om noen av sidegreinene har det. Heller ikke Rauma har hatt ventet vannføringsøkning og nivået tirsdag morgen er på et lavt flomnivå. Det har vært utfordringer på veiene noen steder, men i hovedsak utenfor varslingsområdet. Det har kommet melding om et jordskred over vei, i Gausdal i Innlandet.

: Siste observerte vannføring. Grafene viser vannføring kl 08.00 for utvalgte stasjoner ved Strynsvatn, Fundin i Folldal, Årdalasvatn og Vågåvatn.

Figur: Siste observerte vannføring. Grafene viser vannføring kl 08.00 for utvalgte stasjoner ved Strynsvatn, Fundin i Folldal, Årdalasvatn og Vågåvatn.

Det er fare for flom på rødt nivå i deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal

Mandag er det allerede stor vannføring i mange bekker og elver som renner fra fjellområdene i Sør-Norge. Det har vært høye temperaturer og vedvarende snøsmelting de siste dagene. Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen ventes regn og kraftige regnbyger som vil forsterke vannføringsøkning. NVE har utstedt varsel på rødt nivå for deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Rauma, Driva og Stryneelva er eksempler på større elver i dette området hvor det ventes vannføringer på rødt nivå. Det er utstedt oransje farenivå for deler av Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen og gult nivå for store deler av fjellområdene i Sør-Norge. Vannføring i Otta med sideelver og vannstanden i Vågavatnet ventes å kunne komme på oransje nivå.

Flom på rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader. Varslene gjelder fra mandag 27. juni og tirsdag 28. juni.

  • Vi fraråder folk om å legge ut på tur i fjellet og bratte skråninger, og langs bekker og elver med stor vannføring. Vannet kan stige fort og det er ikke sikkert at du kan krysse den samme elven på vei hjem igjen, sier flomvakt Seija Stenius.

Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det også fare for jord- og flomskred i skråninger og langs elver og bekker i deler av Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Viken fylker.

  • Regnet som kommer kan føre til store vannmengder, flomskred og jordskred. Vi fraråder derfor folk om å oppholde seg i bratte skråninger, langs bekker og elver med stor vannføring. Er det mye regn og du hører drønn fra en skråning, kan det være et tegn på skredaktivitet, sier Hallgeir Elvehøy jordskredvakt i NVE.

Det er fare for at enkelte veier blir stengt pga. skredhendelser eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).

Råd for å redusere fare

NVE oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt og publikum generelt til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier, som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når snøsmelting og/eller regn er ventet. Sikre og flytt verdier som biler, campingvogner etc. bort fra utsatte områder langs elver og bekker.