Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Nordland og Troms: Flom-, jord- og snøskredfare 19. mars

Publisert: 17.03.2022

Det var fare for snø-, jord-, sørpe- og flomskred på oransje og rødt nivå i deler av Nordland og Troms fra lørdag 19. mars. Flomfaren ble nedjustert til gult nivå. Søndag morgen har det vært flere lokale oversvømmelser og stengte veier siste døgn. Mindre nedbør enn fryktet og gode forberedelser har redusert skadeomfanget. Oppdatert 20.03. kl 11.00

Foto: Flomvannføring i Leipoldvatn i Narvik i Nordland lørdag 19. mars. Vannføringen kulminerte natt til søndag, og er nå på retur. Foto: Seija Stenius/NVE

Status - søndag 20. mars kl 11

I løpet av natten har fire vannføringsstasjoner vært på flomnivå. To stasjoner har fortsatt flomvannføring, men alle har kulminert og vannføringen er synkende. Det er registret syv stengte veger som følge av flom og oversvømmelser, og det har gått et sørpeskred i Storfjellet i Narvik. Det er meldt om mange snøskred, men de fleste har stoppet før vegkanten.

Det kom mindre regn enn fryktet. Statens vegvesen melder at det har vært mye vann på vegene, men at tidlig varsling og gode forberedelser har redusert skadeomfanget. Farenivået er nedjuster til gult de fleste steder, og særlig flom og jordskredfaren vil minke utover dagen søndag.

Les oppdaterte naturfarevarsel for søndag 20. mars på varsom.no.

Status – lørdag 19. mars kl 12

Lørdag morgen er det ikke meldt om store oversvømmelser eller skredhendelser. To veier er stengt som følge av oversvømmelse i Balsfjord og Rana, og det meldes om økende vannføring enkelte steder. Det er observert noen mindre snøskred i Sør-Troms og Ofoten, og faretegn for jordskred.

Flomvarselet ble lørdag morgen nedgradert til gult nivå.

- Det ventes fortsatt økende vannføring utover dagen og kvelden, men flomstørrelsen er ikke ventet å nå oransje nivå. Det er fortsatt fare for lokale oversvømmelser og isgang, særlig der det er mye is i elvene, sier NVEs flomvakt Elin Langsholt.

Det er oransje farevarsel for jordskred for deler av Nordland og Troms. To kommuner, Kvænangen og Loppa, er inkludert i det gule farevarselet for jordskred

- Det ventes flere jord-, sørpe-, og flomskredhendelser. Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvakt Reidun Ursin Nikolaisen.

Snøskredfaren er uendret, og fortsatt på rødt nivå. 

- Det ventes flere naturlig utløste skred lørdag. I høyden ventes tørre flakskred og under mildværsgrensen forventes våte skred, og enkelte skred kan bli svært store. sier snøskredvarsler Emma Julseth Barfod.

Se alle farevarslene på varsom.no.

Hva kan du som privatperson gjøre?

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom og skred

  • Sikre åpne vannveier – hjelp vannet med å renne unna ved å fjerne snø, is, rusk og rask fra naturlige vannveier i forkant av hendelsen.
  • Sikre og flytte løse eiendeler – flytt eiendeler fra utsatte steder og opp fra kjellere som er utsatt for oversvømmelser.
  • Ikke oppsøk fare – hold avstand til elver og bekker med stor vannføring, bratt terreng og utløpssoner for sørpeskred og snøskred. Vær oppmerksom på at sørpeskred også kan gå i slakere terreng.
  • Unngå snøskredterrengHold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Lær mer om snøskred på Snøskredskolen

Fremkommelighet på vei kan bli redusert på grunn av flom og skred. For info om stengte veger på grunn av flom- og skredhendelser, se veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).

Hvem skal du kontakte dersom du har behov for hjelp?

Om du som privatperson er bekymret for din sitasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse eller trenger hjelp.
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse. 
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred/snøskred eller skader nær deg i Varsom Regobs-appen.  Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no, jordskredvarsling@nve.no eller snoskredvarslingen@nve.no.

Last ned Regobs-appen fra Appstore eller Google Play

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no

Se også Beredskap i NVE - NVE