Betydelig snøskredfare i Nord-Norge i vinterferien

Publisert: 24.02.2022

I morgen fredag vil stort sett hele Nord-Norge ha betydelig snøskredfare, samt deler av Nord-vest landet. Et lavtrykk med mye nedbør og kraftig vind fører til ustabil snø og skred kan løsne av seg selv. I flere regioner er det også vedvarende svake lag i snøen som gjør forholdene krevende. 

Gjennom helgen er det meldt kraftig vind i Nord-Norge, dette vil gi mye snøfokk. Foto: brit-siv@obskorps/regobs.no

Nedbør og kraftig vind gir ustabil snø i mange regioner i Nord 

Gjennom helgen vil betydelige nedbørsmengder og kraftig vind i fjellet føre til at det vil legge seg ustabile fokksnøflak i Nord-Norge. Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Emma Julseth Barfod forklarer at dette gir vanskelige forhold for de som har tenkt seg ut på tur. 

Det vil være lett å løse ut skred der det ligger ferske flak. Skred kan også løsne av seg selv når det legger seg opp mye fokksnø på kort tid. Derfor anbefaler vi å unngå terreng brattere enn 30 grader, der hvor det legger seg opp ferske flak, og å holde god avstand til utløpsområder når været står på, sier Barfod.  

Fortsatt betydelig skredfare på Nord-Vestlandet 

I Sør-Norge har det vært stor snøskredfare i flere regioner på Vestlandet, på grunn av mye nysnø og vind. Nå ser det ut til å roe seg ned, med unntak av Indre Fjordane, Indre Sogn, Sunnmøre, Romsdalen og Trollheimen. Disse områdene kan fortsatt få en del nysnø i kombinasjon med vind i morgen, fredag. Det gjør at skredfaren fortsatt er betydelig. 

Resten av Sør-Norge vil gå ned til faregrad 2 – moderat skredfare i morgen. Her må man først og fremst ha fokus på ustabile fokksnøflak i fjellet. Ferske flak vil være lette å løse ut. 

I flere regioner i Sør-Norge finnes det også vedvarende svake lag i snøen. Dette skredproblemet er trolig begrenset til enkelte heng, men det kan være svært  om ikke umulig å vite hvilke heng dette gjelder, sier Barfod. Hun legger til at om du er usikker så bør du unngå skredterreng.  

Sjekk detaljene for din region på varsom.no.  NVE oppdaterer snøskredvarslene hver dag innen kl.16:00. 

 

God tur og god ferie!