Hopp til hovedinnhold

Digital skredkveld med Snøskredvarslingen

Publisert: 14.02.2022

Lyst til å lære mer om hva i snøen du bør unngå og hvordan du bør planlegge for en fin skitur? Torsdag 17. februar kl 20-21 holder snøskredvarslingen digital skredkveld på Teams.

Torsdag 17. februar holder snøskredvarslingen i Varsom digital skredkveld.

I deler av Sør-Norge står vinterferien snart for døren, og i resten av landet er det også muligheter til å få seg fine toppturer. I snøskredvarslene på Varsom står det at det er ustabil fokksnø og vedvarende svake lag i snøen som er skredproblemene i flere regioner i dag. I andre regioner er det nysnøflak og våte skred. Hva betyr det for deg og meg som skal på ski? Hva er det vi egentlig skal unngå? Hvordan kan vi bruke snøskredvarslene og observasjonene i Regobs til å planlegge for en fin skitur?

Torsdag 17. februar kl 20 sitter snøskredekspertene i NVE klare for å lære bort det de vet om dagens problemer, hvordan vi skal unngå de og hvordan vi skal få en fin tur til fjells:

- snøskredvarsler og vaktleder Emma J. Barfod snakker om de dagsaktuelle forholdene

- snøskredvarsler Solveig Ø. Kosberg snakker om hva skredproblemene egentlig betyr

- snøskredvarsler og Regobs'er Jostein Aasen snakker om turplanlegging og hva Regobs kan hjelpe deg med 

Sett av kvelden og logg deg inn her:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNlNDNjNmUtNjQ2OC00MjRkLWFmOWUtYjVkMmY0MWVkNDY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%22c41c12af-3803-47f4-95cb-6f7153723d6a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a