Stor snøskredfare fra Trollheimen til Vest-Finnmark tirsdag 18. og onsdag 19. januar

Publisert: 18.01.2022

Tirsdag 18. og onsdag 19. januar meldes det stor snøskredfare i Trollheimen, Nord- og Sør-Trøndelag, Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Sør-Troms, Indre Troms, Lyngen, Tromsø, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Det ventes at det kan gå mange store, naturlig utløste, våte skred. Enkelte skred kan bli svært store og nå vei.

Fra Beisfjorden, skredet gikk søndag 16. januar 2022. Foto: Karin Bergbjørn/NVE.

Årsaken er at det tirsdag blir mildvær, kraftig vind og betydelige nedbørsmengder. Rådet fra snøskredvarslingen er å holde god avstand til alt skredterreng. Beredskapsapparatet er informert og følger situasjon.

Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Emma Julseth Barfod forklarer et det vil være omfattende ustabile forhold de neste dagene.

– Det har kommet mye nysnø de siste dagene, i kombinasjon med mye vind. Dette har lagt seg over et allerede ustabilt snødekke med dypere vedvarende svake lag. Nå får vi et væromslag til kraftig mildvær med regn opp til ca.1000 moh i Nordland og 800 moh i Troms. Derfor forventer vi at det vil løsne mange store skred, og enkelte svært store skred.

Det ventes stor snøskredfare også onsdag

Kraftig vind og betydelige nedbørsmengder gir stor skredfare også onsdag. Det kan løsne svært store skred naturlig, men faren for våte skred avtar noe i takt med synkende temperatur utover onsdagen.

– Utover uka anbefaler vi å sjekke varsom.no for å se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Barfod

Betydelig snøskredfare på Vestlandet, i Jotunheimen og på Finnmarkskysten 

I Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Jotunheimen og på Finnmarkskysten melder NVEs snøskredvarsling betydelig skredfare onsdag og torsdag. Det kan løsne store skred naturlig. Det anbefales å unngå terreng brattere enn 30 grader, og å holde god avstand til utløpsområder. 

Hvem skal du kontakte?

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.