Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. mai 2021

Publisert: 05.05.2021

Grunnvannstanden er lav langs kysten og i lavereliggende strøk, men stort sett normal i indre strøk. Et værskifte med mer vinterlige værforhold i løpet av april har ført til en nedgang i grunnvannstanden i store deler av landet. De neste ukene forventes mildvær som trolig vil bedre situasjonen.

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 5.april og 5. mai 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Stedvis lav grunnvannstand i begynnelsen av mai

Per 5. mai 2021 er det normal til lav grunnvannstand i store deler av landet. Langs kysten og i lavereliggende strøk indikerer beregnet grunnvannstand og målinger at det er lav til svært lav grunnvannstand sammenlignet med gjennomsnittet i referanseperioden 1981-2010. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.  

Kjølig start på våren

April har vært preget av kaldt vær. Ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport for april lå månedstemperaturen 0,8 grader under normalen på landsbasis. Enkelte områder i fjellet i Sør-Norge lå 3 grader under normalen. MET melder at det har falt 10 % mer nedbør enn normalt på landsbasis, men på grunn av kjølige temperaturer har mye av dette falt som snø. Det har derfor vært liten tilførsel til grunnvannsmagasinene, og heller en gradvis reduksjon av grunnvannstanden gjennom hele måneden.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt april 2021» (PDF) fra met.no.

Det går mot varmere tider

Prognoser for de neste ukene indikerer varmere vær, spesielt i Sør-Norge. Dette vil trolig føre til økt snøsmelting og tilførsel til grunnvannsmagasinene. Hvor mye grunnvannstanden vil øke som et resultat av dette avhenger av mengden snøsmelting, og om det i tillegg kommer regn. Dersom varmen og nedbøren uteblir oppfordres vannverkseiere og brønneiere i utsatte områder, som har hatt problemer med tørke tidligere, å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.