Snøskred - dødsulykke - Brundstadhornet, Urke-Ørsta, 9.mars 2019

Publisert: 23.09.2019

9.mars 2019 ble en i et turfølge på to tatt av snøskred på Brunstadhornet. Vedkommende omkom.

Snøskredet på Brunstadhorn med ca. utbredelse inntegnet. Foto: Volda og Ørsta Røde Kors skredgruppe

Rapport fra hendelsen kan du lese her

Hoveddelen av rapporten er skrevet av Volda og Ørsta Røde Kors skredgruppe. Kapittelet om hendelsesforløp er basert på opplysninger fra turfølget.