Det ukjente regnet, den skjulte snøen

Publisert:

Til tross for hundrevis av nedbørmålere, er det fortsatt usikkert hvor mye nedbør som faller årlig i Norge. Nå har forskere ved Meteorologisk institutt (MET) og NVE tatt i bruk robuste hydrologiske modeller, satellittbilder av snø og målinger av vannføring i elver og bekker i jakten på riktige mengder av regnvann og snø.

For å kunne estimere f.eks. snøforholdene i Norge, eller faren for flom, bruker man matematiske simuleringsmodeller. En av de viktigste elementer i slike modeller er de daglige observasjonsbaserte nedbørkartene fra MET. Kartene angir daglig nedbør siden 1957 i hver kvadratkilometersrute over Norge.

 

Les hele saken på nve.no