Flom og økende skredfare i store deler av landet

Publisert:

Økende snøsmelting i fjellet fører til økende skredfare og økende vannføring i store deler av landet. NVEs varslingstjenester følger situasjonen tett.

Varmen gir økt skred- og flomfare. Foto: oormasen/Regobs.no

 

Flom

Foreløpig er vårflommen moderat, men det er fortsatt svært mye snø i høyden. Vårflommen ble forsinket, men ikke avlyst. Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor flom både i Nord-Norge og deler av Sør-Norge. NVEs oppdaterte vårflomanalyse publisert 28. mai er fortsatt gjeldende.

Etter noen kjølige dager i fjellet stiger temperaturen igjen de nærmeste dagene. Dette setter fart på snøsmeltingen og vi venter økende vannføring i pinsehelgen i vassdrag som har snø i nedbørfeltet.

- For de nærmeste dagene ser værutviklingen fortsatt gunstig ut. Snøsmeltingen har kommet i gang i moderat tempo mange steder, og det er lite nedbør i vente i løpet av pinsehelgen. Men det er fortsatt store mengder snø som skal smelte og renne ut i havet, og sannsynligheten for en stor vårflom er fortsatt stor, både i sør og nord, sier Bjørn Sønju-Moltzau, vakthavende flomvarsler i NVE. 

- Vi har nå utstedt et flomvarsel på gult nivå, for Trøndelag og Nord-Norge fra lørdag. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke, tilføyer Sønju-Moltzau

 

Jord-, sørpe-, og flomskred

Det er i dag fare for jord-, sørpe- og flomskred for Ofoten, Troms og Finnmark. Det er også utstedt jordskredvarsel fra lørdag for Sør-Norge, og fra søndag for deler av Nordland og Trøndelag

Med høye temperaturer og økt snøsmeltning øker faren for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Vannmetningsgraden i snøen og i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er overmettet med vann. Sørpeskred kan gå over til kanaliserte flomskred på vei ned.

Generelt vil faren for sørpeskred øke de neste tre dager, i takt med økende temperaturer og snøsmelting.

 

Snøskred

Mildvær vil for første gang denne sesongen nå de høyeste fjelltoppene mange steder, som kan gi flere naturlig utløste skred. Faren for våte skred øker i takt med økende snøsmelting og økende vanninnhold i snøen.

- Snøskredfaren ventes å komme opp på faregrad 3-betydelig for store deler av Nordland og Vestlandet allerede lørdag. Resten av Nord-Norge følger etter på søndag med økning til 3-betydelig, også her pga stor temperaturstigning, sier Emma Julseth Barfod, vaktleder i Snøskredvarslingen. 

Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Det er unormalt mye snø for årstiden og høyt til fjells er det fremdeles lagdeling i snøen som kan føre til at smeltevann kan hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Husk også at både skavler som faller ned og våte løssnøskred kan utløse større flakskred i terrenget under.

Faren for alle typer våte snøskred avhenger av flere faktorer, som graden av vannmetning og om det blir nattefrost eller ikke. Der det blir fravær av nattefrost vil omfanget av våte skred øke betraktelig. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.

 

Følger med

NVEs varslingstjenester følger nøye med på skredfare og utviklingen i elvene. Oppdaterte varsel publiseres på varsom.no.

De oppfordrer om å rapportere ferske snøskred, jordskred, sørpeskred, flom eller andre faretegn inn på Regobs.no eller Regobs app.