Snøskredvarslingssesongen er slutt

Publisert:

Etter 196 dager og 4467 varsler er sesongen med daglige regionale snøskredvarsler slutt. Da siste varsel ble utstedt fredag 12. juni var våte skred hovedskredproblemet og våte skred vil i hovedsak være det skifolket bør være obs på når de fortsetter skisesongen utover sommeren.

Sesongen med daglige regionale snøskredvarsler er avsluttet, også her i Honningsvåg/Finnmarkskysten. Foto: Nsala@obskorps // Regobs

 

Etter 196 dager og 4467 varsler er sesongen med daglige regionale snøskredvarsler avsluttet. Nytt av året var at Finnmarkskysten ble inkludert som en varslingsregion med daglig varsling og at varslingen ble forlenget til 12. juni på grunn av de store snømengdene i fjellet.

Tidlig start på skisesongen

Årets skisesong var allerede godt i gang flere steder i Nord-Norge før første ordinære snøskredvarsel ble publisert 1. desember. Da hadde det allerede vært snø og skiføre i en drøy måned iblant annet Nordland, Troms og Finnmark og skredproblemer som fokksnø og vedvarende svake lag hadde skifolket allerede stiftet bekjentskap med.

Fokksnø fremfor vedvarende svake lag

Det som i stor grad har skilt denne sesongen fra foregående skisesong er at vinteren har vært mild og våt. Det har vært rekord mye snø i fjellet. Mens sesongen 2018/2019 var en sesong som var preget av at vedvarende svake lag var et gjentakende skredproblem, har skredproblemene denne sesongen ligget mer i dagen. Skredproblemet har i hovedsak vært fokksnø og nysnøsflak, mens vedvarende svake lag har vært mindre utbredt, ihvertfall siste halvdel av sesongen. Det kan ha vært en medvirkende årsak til at vi har hatt færre fatale ulykker denne sesongen enn forrige sesong.  I tillegg gjorde Koronaviruset og hytteforbudet sitt til at det på et tidspunkt var færre folk i fjellet og færre folk som oppsøkte bratt terreng.

Mye snø i fjellet har gitt svært store skred

Mye snø i fjellet igjennom hele vinteren har likefullt ført til en god del store og svært store skred som i flere tilfeller har gått over vei og rammet infrastruktur, slik som skredet ved Knutstugrovet i Lom, Pollfjellet i Lyngen og snøskredet i Junkerdalen i Saltdal som demmet opp elva.

I tillegg er det flere andre skredhendelser og nestenulykker som er meldt inn via Varsom Regobs appen, både små skiløperutløste skred til svære glideskred. Skred og andre observasjoner fra fjellet som meldes inn via Regobs gir viktig informasjon både til de som utarbeider snøskredvarslene og for andre som ferdes i fjellet.

Skredfare i sommersnø

For de som ikke legger skiene vekk i sommer er det verdt å huske på at selv små skred kan skade deg, særlig om du er i nærheten av terrengfeller. Ta med deg  de gode vanene du forhåpentligvis har opparbeidet deg i løpet av vinteren med å tenke snøskredfare, skredproblemer og konsekvens. Sommersnøen er tung og våt og kan ha kraft til å rive seg over ende og begrave deg i tung, våt snø. Les mer om skikjøring i sommersnø her, og hold hodet kaldt i sommervarmen. Bruk gjerne snøskredskolen som sommerlektyre, så er du godt forberedt til vinteren starter opp igjen.

God sommer.

 

Figuren viser oversikt over varslet faregrad i de ulike varslingsregionen sesongen 2019/2020, se større figur her.