Snømengder i Norge per 28. mars 2017.

Publisert:

Den siste tiden har vært preget av snø og uvær i nord, mens det i sør har vært vårlig – på grensen til sommer. Her er en oversikt over snøforholdene i landet:

Sol og vårstemning i Setersdal, 28. mars 2017. Foto: Jone/regObs

 

Østlandet:

I Oslomarka har det blitt vår, men selv om snøkartet på seNorge.no viser at det er mer eller mindre snøfritt i alle markene omkring Oslo, finnes det fremdeles skiføre for entusiastene – enn så lenge. Per i dag, 28. mars, er det fremdeles 32 cm snø på både Bjørnholt i Nordmarka og Brunkollen i Bærumsmarka.

I deler av den Østafjellske fjellheimen har denne vinteren vært en av de aller mest snøfattige. Snøfall i månedsskiftet februar/mars reddet mer eller mindre vinteren i for eksempel Hallingdal og Valdres, men mildvær, solskinn og varmegrader den siste tiden har gjort at det har smeltet snø lavere enn 1200 – 1500 moh. I høyfjellet, som for eksempel Jotunheimen holder vinteren stand fremdeles. Nord i Hedmark, Reinheimen og mot Dovre er det fremdeles mer snø enn vanlig.

Jevnt over er det mindre snø enn normalt på alle våre målestasjoner på Østlandet, fra Groset, sør for Hardangervidda som har hatt data siden 1971, og det denne vinteren har vært ca 75 % av normalen til Bakko ved Hallingskarvet (data siden 1998) som har drøye 60 % av normalen og tidligere nevnte Brunkollen i Bærumsmarka som har rundt 60 % av normalt med snø per nå.

Målestasjonene våre som ligger på vannskillet mellom Øst og Vest har hatt det bedre i vinter, og på Filefjell-Kyrkjestølane (siden 1967) har det vært som normalt, men akkurat nå er det mer enn normalt, mens på Sognefjellet er det 600 mm vann og 175 cm snø og er akkurat som normalt!

1000 meter over havet er det i gjennomsnitt 65 cm snø i Hedmark og Telemark, 45 cm snø i Oppland og skarve ~20 cm i tilsvarende høyde i Buskerud.


 Sørlandet:

I fjellet i Agder er det også mindre snø enn vanlig, men tilstandene er heldigvis ikke så ille som fjellområdene lenger nord. I Aust-Agder kan de skryte av 146 cm snø i gjennomsnitt i 1000 meters høyde, og på de toppene som ligger over 1000 meter over havet i Vest-Agder er det i gjennomsnitt 200 cm.

Snøstasjonen vår på Breidvatn helt nord i Aust-Agder har hatt en «treg» start på sesongen, men nå er vi akkurat på fjorårets nivå, det vil si rundt 400 mm vannekvivalent eller 1,3 meter snø. Snøgrensen går trolig rundt 500 moh i gjennomsnitt, men nå har jo solen begynt å ta, så i solhelningene kan det nok være bart også høyere opp.


 Vestlandet:

I fjellet på Vestlandet har de fått påfyll av snø og regn den siste tiden, så selv om det tidvis også har vært mildt, så har selv snøstasjonen vår på Anestølen i Sogn (450 moh) fått påfyll av ca 100 mm de siste 10 dagene. Nå har det vært såpass mildt at det er ikke utenkelig at noe av disse 100 mm egentlig er regn, for når vi måler snø i «snøens vannekvivalent», så sier det noe om mengden vann som snøen utgjør når den smelter og regn på snøen vil gi «pluss» i snøregnskapet så lenge snøen klarer å holde på alt vannet.

Andre steder på Vestlandet, som for eksempel på vår snøstasjon på Vetlebotn i Myrkdalen har nok en større andel av nedbøren kommet som snø, og snøens vannekvivalent har økt fra 385 mm i starten av mars til 540 mm nå. Snødypet derimot økte fra drøye 100 cm i månedsskiftet opp mot 160 cm i helgen før det har smeltet og sunket sammen til 130 cm nå.

 Snøkartene på seNorge mener at snøgrensen går rundt 400-500 moh., og i gjennomsnitt for fylkene sett under ett kan det sikkert være riktig, men snøgrensen går garantert høyere ved kysten enn inne i landet, og i sør- og vestvendt terreng går snøgrensen høyere enn i nord- og østvendt terreng.

I gjennomsnitt er det rundt 240 cm snø i 1000 meters høyde i Rogaland og Hordaland, og rundt 200 cm i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.


 Trøndelag:

Selv i Trondheim fikk de gjensyn med snøen før helgen, men med mildere vær ble hvitt gull erstattet med traurig regn. Snøgrensen går i gjennomsnitt rundt 300 moh i de to Trøndelagsfylkene, men det er lokale variasjoner: På NVE sin snøstasjon på Svarttjørnbekken, 285 moh, er det nå snaut 300 mm vannekvivalent, noe som er omtrent som normalt. I Bymarka uten for Trondheim kjøres det fremdeles skiløyper. I høyden, det vil si over 500 -600 meter over havet er det mer snø enn vanlig, mens det er mindre snø enn vanlig lavere enn dette. Det er særlig grensetraktene mot Sverige hvor det er mer snø enn vanlig.

I 1000 meters høyde ligger det i gjennomsnitt 115 cm snø i Sør-Trøndelag og 190 cm i Nord-Trøndelag.


 Nord-Norge:

Om noen har vært snøvinnere i vinter, så er det nok fjellene i Nord-Norge! Det er mer snø enn vanlig de fleste steder i Finnmark og de fleste steder i Troms. Langs Nordlands-kysten er det mindre snø enn vanlig, men du skal ikke så høyt opp (over 300 moh) og så langt inn før det er mer snø enn vanlig også her. Ved flere av våre snøstasjoner er det nå «all-time-high», både på stasjonen vår på Øverbygd i Målselv, Lappsetra øst for Mo i Rana og trolig også Øvre Leirbotn utenfor Alta kan vi notere nye rekorder. Stasjonene har vært i drift siden henholdsvis 2006, 2000 og 1997. Målt i antall centimeter snø er det tett opp mot 2 m kompakt snø på Lappsetra og en drøy meter på Øverbygd. Ikke langt fra målestasjonen vår på Øverbygd har MET sin stasjon på Sjufjellet som i dag har mest snø av alle MET sine målestasjoner i landet: 290 cm.

I gjennomsnitt er det rundt 150 cm snø i 500 meters høyde i Nordland og Troms, og om en skulle finne seg topper over 1000 moh er det i gjennomsnitt 260 cm snø i denne høyden i Nordland og 160 cm i denne høyden i Troms. I Finnmark er det få topper på 1000 moh, men i 500 meters høyde er det i gjennomsnitt 100 cm snø.


Før du legger ut på tur - gjør det til en vane å sjekke snøskredvarslene og isvarslene på varsom.no! Og trenger du å lære mer  - sjekk snøskred- eller isskolen på samme nettside.


Bakgrunnsdata for snørapporten finner du som snøkart på senorge.no, data fra målestasjoner finner du både på senorge og på sildre.nve.no og yr.no.


 

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene.

Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1958-2017.

Les mer om NVEs arbeid om snø her.

Se oppdatert snøkart
Se også våre sider om bre og is
Vannmagasinstatistikk
Samarbeidspartnere

RSS