Snømengder i Norge per 29. januar 2019

Publisert:

Så godt som hele landet er snødekket per 29. januar 2019. Mest snø i løpet av de siste syv dagene har det kommet i ytre deler av Lofoten og på deler av Sørlandskysten.

Sol og fine forhold i Ofoten mandag 28. januar. Foto: Kaj/regobs

 

Mange steder på Østlandet har det vært behov for litt mer snø, og i løpet av den siste uken har så godt som hele Østlandet fått nysnø. I gjennomsnitt er det nå 25 -35 cm snø i 250 meters høyde rundt Oslofjorden. På målestasjonen, Brunkollen utenfor Oslo har snømengdene økt jevnt og trutt den siste tiden og der er det nå 44 cm snø. I fjellet (1000 moh) er det i igjennomsnitt rundt 60-70 cm snø, noe som er ca  20 -30 % mindre snø enn vanlig.  Unntaket er Dovrefjell og Reinheimen der det er mer snø enn normalt.

Sørlandskysten er det mer snø enn vanlig, mens det er mindre snø enn vanlig i fjellet i Agder. I løpet av de siste syv dagene har det kommet opp mot en halvmeter nysnø langs kysten. I gjennomsnitt er det 90 cm snø i 1000-meters høyde, noe som er bortimot en halvmeter mindre enn vanlig. På målestasjonen vår på Breidvatn, nord for Hovden er det nå ca 50 cm snø.

Også på Vestlandet er det snø til havnivå og i løpet av den siste uken har det kommet alt fra noen få centimeter til 30-40 cm nysnø. I gjennomsnitt er det rundt 1 meter snø i 1000 meters høyde i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, mens det i fjellet i Møre og Romsdal tidligere har kommet så mye snø at det er mer snø enn vanlig. Målestasjonen i Vetlebotn utenfor Voss kan skryte av en snau halvmeter med snø, mens det er 2,8 meter snø på Mannen og 1,4 meter snø på Strandafjellet.

I Trondheim er det mer snø enn vanlig, det samme gjelder ytre strøk av Fosen. Målestasjonen vår på Svarttjørnbekken sør for Trondheim viser at det er 46 cm snø der noe som er omtrent som normalt. I gjennomsnitt er det rundt 90 cm snø i 1000 meters høyde i Trøndelag. Nord for Trondheimsfjorden er det mange steder mindre snø enn vanlig, mens det i kystnære og lavereliggende områder er mer snø enn vanlig.

I Nord-Norge er det særlig ytre deler av Lofoten som utmerker seg. Mange steder økte snødypet med 60-80 cm nærmest over natten.  I gjennomsnitt for Nordland er det 80 cm snø i 500 meters høyde og 140 cm snø i 1000 metershøyde. Sør for Saltfjellet er det noe mindre snø enn vanlig, men nord for Saltfjellet, og da særlig i Lofoten er det mer snø enn vanlig. I Troms er også det generelle bildet at det er mer snø enn vanlig, med 90-100 cm snø i gjennomsnitt i fjellet. Enkelte steder i Finnmark er det også noe mer snø enn vanlig, men på Finnmarksvidda er det litt mindre snø enn det det vanligvis er. I gjennomsnitt er det 50 cm 500 moh i Finnmark.

Kart som viser hvor mye snø det vanligvis er, hvor mye snø som har kommet, total snødyp og mange andre kart finner på du www.senorge.no.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene.

Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1991-2020.

Se oppdatert snøkart