Snømengder i Norge per 3. januar 2017

Publisert:

Deler av landet har hatt en tilnærmet snøfri juleferie, andre steder har det vært snø på bakken, snø i luften og snø som fòr rundt og rundt med vinden. Her er en oversikt over snøforholdene hittil i 2017.

Vinterstemning og snø til havnivå på Sortland 3. januar 2017. Foto Steinar/regObs

 

Sør- og Østlandet:

På store deler av Sør- og Østlandet sliter de med ingen eller lite snø.  I lavlandet Østafjells, slik som i  Oslomarka er det ingen snø. I gjennomsnitt er det bare 16 cm snø i 1000 meters høyde i Buskerud, og i tillegg er den særdeles ujevnt fordelt. I fjellet har vinden flyttet snøen til østvendte heng og det er der man kan finne skiføret. Der vinden har fått tak er det lite snø. I Telemark er omtrent situasjonen likedann, mye er avblåst og snøen har samlet seg i leområder for vinden. Mildvær den siste tiden har også tæret på snøen.

De største snømengdene Østafjells finner en nord og nordvest på Østlandet.  På målestasjonen Bjorli i Lesja er det nå 155 cm snø, mens Grotli i Sjåk skryter av 132 cm. Nordøst på Østlandet ligger det også flere steder over 50 cm snø, som er mye til å være i disse områdene.  Over ca 800 moh i Hedmark og over ca 1200 moh i Oppland er det mer snø enn normalt.  I Hedmark og Oppland er det i gjennomsnitt henholdsvis 50 og 33 cm snø i 1000 meters høyde. Snøgrensen varierer fra ned mot 350 moh i Hedmark, rundt 600 moh Agder og opp til 850 moh i gjennomsnitt i Buskerud. I Agder er det i gjennomsnitt 60 og 80 cm snø i 1000 meters høyde.


 Vestlandet:

Vestlandet har vært en snøvinner i løpet av juleferien, selv om det til tider har vært veldig mildt og til andre tider har snøen blåst «vegg-i-mellom».  Langs kysten er det svært lite snø, men i indre områder går snøgrensen nesten til havnivå. I gjennomsnitt er det 108 cm snø i 1000 meters høyde i Rogaland, 120-130 cm i tilsvarende høyde på Vestlandet for øvrig. Over 500 -700 moh er det i gjennomsnitt mer snø enn normalt, men det er avhengig av hvor langt inn fra kysten en er.

Folgefonna skisenter, 1212 moh kan skryte av 152 cm snø, mens Mannen har 145 cm. For øvrig er det få av MET sine målestasjoner som kan skryte av mer enn 50 cm snø, men de fleste av disse ligger i lavere områder.


 Trøndelag:

I deler av Trøndelag har det også kommet snø i løpet av julen, selv om det var flere dager hvor nedbøren var av det mer våte slaget. I indre strøk, særlig av Sør-Trøndelag er det mer snø enn vanlig. På Røros Lufthavn er det 53 cm, noe som kan være opp mot det dobbelte av hva som er vanlig på denne tiden. Det er også mer snø enn vanlig nordover mot Lierne i Nord-Trøndelag. På Fosen og i området rundt Trondheim viser snøkartene at det er lite snø, mens webkamerabildet fra Bymarka utenfor Trondheim viser at skiføret ikke er så aller verst.

I gjennomsnitt er det 80 cm snø i 1000 meters høyde i Sør-Trøndelag og 113 cm i tilsvarende høyde i Nord-Trøndelag.  Generelt er det mer snø enn vanlig over ca 500 – 600 moh, og snøgrensen går ved 100 moh. Den er høyere ved kysten enn lenger inn i landet.


Nordland, Troms og Finnmark:

I Nord-Norge har det kommet nysnø i løpet av juleferiene, og i starten av det nye året kan de tre fylkene nord i landet skryte av mellom 50 og  70 cm snø som et gjennomsnitt i 500 meters høyde. På målestasjonen vår på Siccajavvre på Finnmarksvidda var d ved nyttår 122 mm snø (målt i mm vann), og det er mer enn det noensinne er målt på denne tiden av året på denne stasjonen (opprettet i 1998). Snøgrensen går til havnivå selv i Lofoten, og bortsett fra i lavereliggende områder i Nordland er det stort sett mer snø enn vanlig.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene.

Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1958-2017.

Les mer om NVEs arbeid om snø her.

Se oppdatert snøkart
Se også våre sider om bre og is
Vannmagasinstatistikk
Samarbeidspartnere

RSS