Snørapport - Snømengder i Norge per 22. november 2016

Publisert:

Det er mest snø i forhold til normalt øst på Østlandet og i et belte litt inn fra Sørlandskysten. I Midt-Norge og særlig i Nord-Norge er det langt mindre snø enn vanlig. Her følger en oppsummering av snøforholdene i landet.  

Rauland, 21. november: Snø på bakken, snø på trærme. Skispor. Vinterstemning. Foto: siggen/regObs.

Sør- og Østlandet:

I lavlandet/ved havnivå er det trist og høstlig mange steder, men en skal ikke lengere opp enn 300-400 moh før det er mer vinter enn høst! Mange steder på Sør- og Østlandet er det nå mer snø enn vanlig, og for eksempel har Trysil, Engerdal og Østerdalen til stadig fått sine 10 cm, og flere steder her er det over 50 cm snø per nå. Vi må tilbake til 2009 og 2012 for å finne en november hvor det har vært i nærheten av så fint i de delene av Hedmark. I Oppland og Buskerud er det mer snø enn vanlig lavere enn ca 1000 moh, mens det i høyfjellet er mindre snø enn vanlig. I gjennomsnitt ligger det 30 cm snø både i lavlandet (500 moh) og i høyfjellet (1000 moh). Mens vi i lavlandet pleier å være avspist med 15-20 cm, er 30 cm omtrent på det jevne i 1000 meters høyde.

I Telemark og Agder er mønsteret likt som lenger nord på Østlandet. Det er mer snø, opp mot tre ganger så mye som vanlig, opp mot 1000 moh. Ved MET sin snøstasjon i Åmotsdal (567 moh) er det fremdeles rundt 50 cm snø, mens NVE sin stasjon ved Breidvatn på Hovden bare kan skryte av ~30 cm (foreløpig). I gjennomsnitt er det rundt 20-30-40 cm snø både i fjellet og i lavlandet, og det kan jo virke forlokkende for de som sitter i regnværet langs kysten.


Vestlandet:

I fjellet på Vestlandet har de også fått nysnø å more seg i! Snøgrensen går mellom 350 og 450 moh, og med påfyll av snø i starten av helgen og natt til i dag har snømengdene økt til 30- 40 cm (i gjennomsnitt) i 1000 meters høyde. Likevel er det store lokale forskjeller. På NVEs målestasjon i Vetlebotn i Myrkdalen (700 moh) er det nå mer enn 60 cm snø. Ti av de centimetrene kom i natt, ti av de kom ved inngangen til helgen, mens de 35 av de kom i et snøfall onsdag til torsdag i forrige uke. Ser en på snøkartene på senorge.no, vil man legge merke til at Voss/Myrkdalen skiller seg ut med mye mer snø sammenliknet med normalt akkurat nå, noe som sikkert gleder skifolket i regionen. 

Sammenliknet med andre målestasjoner for snø i Hordaland, virker det som om snøkartene kanskje viser litt mindre snø enn det som er tilfellet i virkeligheten. Opp til 700- 900 moh og over 1400 moh i Rogaland og Hordaland er det mange steder mer snø enn vanlig. I de fjellområdene som ligger mellom 900 – 1400 moh er det mindre snø enn vanlig. I Sogn og Fjordane er det jevnt over mindre snø enn vanlig.


Møre og Romsdal og Trøndelag:

I Møre og Romsdal og Trøndelag er det mindre snø enn vanlig.  I følge normalen er det ikke uvanlig at snøgrensen ligger like over havnivå på denne tiden av året, mens nå må en høyere enn 500-600 moh i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag for å finne snø. I Nord-Trøndelag går snøgrensen lavere, men det er mindre snø enn det det vanligvis er frem til du kommer 800 – 900 moh. I denne høyden er gjennomsnittlig snødyp ca 30 cm.

«Snøvinnerne» i denne delen av landet er helt klart de sørlige og østlige delene av Sør-Trøndelag. Flere målestasjoner i området rundt Røros kan skilte med over 30 cm snø, og selv om det er bart i Oppdal sentrum er det ikke utenkelig at en finner 30 cm over 1100 moh i fjellet i denne delen av Sør-Trøndelag.  I Møre og Romsdal har det ikke snødd av betydning sist uke, og det er fremdeles halvparten så mye snø som det pleier å være i november.


Nordland, Troms og Finnmark:

I Nord-Norge er det også jevnt over mindre snø enn vanlig, og til dels mye mindre snø enn vanlig mange steder. Det har kommet noe nysnø i løpet av den siste uken, men fremdeles er det ikke mer enn 5-6 (maks 10) cm i gjennomsnitt 500 moh. Selv ikke de høyeste toppene i Troms kan skryte over noe særlig mer enn 5-10 cm snø, men om en leter godt og går skikkelig høyt til topps kan man jo slumpe bort til 20-30 cm… 

Det er likevel ikke til å komme bort i fra at det er skrint med snø nordpå, og mest snø er det på målestasjonene på Finnmarksvidda med rundt 20 cm både på MET sin målestasjon på Šihččajávvri, Kautokeino og Čoavddatmohkki

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene.

Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1958-2017.

Les mer om NVEs arbeid om snø her.

Se oppdatert snøkart
Se også våre sider om bre og is
Vannmagasinstatistikk
Samarbeidspartnere

RSS