Snørapport - Snømengder i Norge per 7. desember 2016

Publisert:

Snøforholdene i landet preget av til tider, og stedvis, mye snø, tidvis mildvær og regn og stedvis liten endring de siste syv dager. Her er en oversikt over snøforholdene per nå:

7. desember 2016: Det er vinterlig, men mindre snø enn normalt i Hemsedal. Foto: Hallvard/regObs

 

Sør- og Østlandet:

I de nordligste og vestligste delene av Østlandet har overskuddsvare fra Vestlandet og Midt-Norge ført til en netto pålagring av snø i høyfjellet. At det kan ha kommet opp mot 20-30 cm nysnø i høyfjellet helt nordvest i Oppland er ikke utenkelig. I lavlandet Østafjells har periodevis mildvær tæret på snøen. I Osloområdet må en trolig over 400- 500 moh for å finne snø, mens snøgrensen går lavere i Buskerud, Telemark og Agderfylkene. For eksempel har Gjerstad i Aust-Agder (240 moh) fremdeles 3 cm snø, mens Kongsberg Brannstasjon (170 moh) kan skryte av hele 17 cm.

Sammenliknet med hva som er vanlig er det mindre snø enn vanlig i fylkene rundt Oslofjorden og et godt stykke nordover i Hedmark. En må omtrent på høyde med Rena og Trysil før det blir mer snø enn vanlig. Nord i Hedmark, som for eksempel i Folldal er det langt mer snø enn vanlig, og desember i år er blant de aller mest snørike desember siden 1958 i dette området. I Oppland er det mindre snø enn vanlig lavere enn 1100 moh og mer snø enn vanlig helt i grensetraktene mot vest. I Buskerud og i store deler av Telemark, som for eksempel på Hardangervidda er det mindre snø enn vanlig. Og på Hardangervidda trenger de en god dose snø for å være i nærheten av normale snøforhold.

I Agder er det stort sett mindre snø enn vanlig, selv om det i enkelte «halvhøye» fjellområder er omtrent på det jevne med snø. På vår målestasjon på Breidvatn, 890 moh er det ikke mer enn rundt 20 cm snø og det er lenge siden siste ordentlige snøfall.


 Vestlandet:

I fjellet i vest har det tidvis kommet snø og tidvis vært mildt. På vår nyeste snøstasjon i Vetlebotn i Myrkdalen (700 moh) har snømengdene gått litt opp og litt ned i løpet av de siste syv dagene, og nå er det rundt 35 cm snø på stasjonen. Målt i mengde vann utgjør den snøen 130 mm eller 130 kg/m2 på et nærliggende hyttetak.  I dag er nedbøren som kommer i fjellet i vest av det våte slaget, og en må høyt til fjells, antagelig over 1500 moh for at nedbøren skal komme som snø.  

Per nå ligger snøgrensen i gjennomsnitt rundt 400 moh, men det endres fort med kommende dagers mildvær. I ytre strøk må man langt høyere enn 400 moh for å finne snø, mens det innerst i fjordarmene kan ligge snø lavere ned enn 400 moh. Sammenliknet med hva som er vanlig for årstiden er det ikke så langt unna normale snømengder mange steder, men i fjellet mellom 1000 og 1500 moh, som i heiene i Rogaland, på Hardangervidda og Filefjell er det ned mot halvparten så mye snø som vanlig. På vår målestasjon på Filefjell (958 moh) er det per nå bare 20 cm snø. Andre steder i fjellet, som nevnte Myrkdalen, opp mot Sognefjellet og helt nord i Sogn og Fjordane er det noe mer snø enn vanlig.


 Møre og Romsdal og Trøndelag:

Møre og Romsdal og fjellområdene i Trøndelag er blant de stedene som har fått mest snø i løpet av de siste syv dagene, og det var særlig i starten av forrige helg det kom mye snø i fjellet. På målestasjonen Mannen (1294 moh) i Møre og Romsdal er det nå 174 cm snø, og i gjennomsnitt er det rundt 1 meter snø i 1000 meters høyde i Møre og Romsdal. Det er nesten dobbel så mye som normalen!

Snøgrensen går i gjennomsnitt rundt 300 moh i Møre og Romsdal, og ned mot 100 moh i Nord-Trøndelag. Som på Vestlandet er det nok store forskjeller i snøgrensen fra ytre til indre strøk.

Opp til ca 500 moh er det omtrent normale snømengder, noe som skulle til si en sånn 20 – 30 cm i gjennomsnitt. Over 500 moh er det langt mer snø enn vanlig mange steder, og enkelte steder er denne desember en av de tre til fem mest snørike desember siden 1958. En må tilbake til 2001 for å finne en desember med like mye snø som vi har nå.


Nordland, Troms og Finnmark:

I fjellet i Nordland har det kommet en halvmeter nysnø eller mer den siste uken. I lavlandet har nedbøren kommet som regn. Over 500 moh kan det være at snøen fremdeles er tørr, men det avhenger av hvor langt fra kysten du er. Desto lenger inn i landet, desto lavere snøgrensen og potensielt tørrere snø. I gjennomsnitt ligger det en halvmeter snø i 500 meters høyde i Nordland, og det er nok stort sett bart langs kysten. Opp mot 500 moh er det tilnærmet normale snøforhold, mens det er mer snø enn normalt over dette.

Troms og Finnmark har også fått påfyll av snø i løpet av den siste uken, og i gjennomsnitt i 50 meters høyde økte snødypet i Troms fra rundt 20 cm i forrige uke til rundt 40 cm i dag. I fjellet i Troms er det fremdeles mindre snø enn vanlig, og i de nordlige delene av Troms er det ned mot halvparten så mye snø som vanlig.

På Finnmarksvidda er det omtrent normale snøforhold, men mer snø enn vanlig for eksempel rundt Karasjok og Kautokeino. På MET sin målestasjon på Siccajavvre sørøst for Kautokeino er det 45 cm snø. I Finnmark som helhet er det omtrent normale snøforhold, men øst i Finnmark er det mindre snø enn vanlig.

 

 

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene.

Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1958-2017.

Les mer om NVEs arbeid om snø her.

Se oppdatert snøkart
Se også våre sider om bre og is
Vannmagasinstatistikk
Samarbeidspartnere

RSS