Snøskred – dødsulykke - Gjerdelvdalen, Lyngen 16.03.2017

Publisert:

16.mars utløste ei gruppe med fire italienske skikjørere snøskred i Gjerdelvdalen ved Lyngseidet. To av de involverte ble ikke berørt av skredet. En ble delvis begravd og gravd frem rimelig hurtig. Den siste ble begrav under fem meter snø. Han ble funnet etter ca.2,5 timer og ble erklært død på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) dagen etter.

Gjerdelvdalen ved Lyngseidet. Kart fra senorge.no

 

Vi takker Lyngen Røde Kors Hjelpekorps/Troms Skredgruppe som har utarbeidet en meget utførlig rapport etter ulykken. Den kan leses her.

Kommentarer fra Snøskredvarslingen til hendelsen

Terreng.
På mange måter er dette en typisk norsk snøskredulykke relatert til terrengfeller. Ser man på statistikk for snøskredulykker i Norge omkommer de fleste tilknyttet terrengfeller; daler, bekkedaler trær/skog, klipper.

I denne hendelsen valgte gruppen å legge returruten ned fra fjellet i bunnen av en elvedal som er ei typisk terrengfelle.

Vær, snø og skredproblem Området rundt Kjosen er kjent for å ha mye nedbør og vind. Dette bekreftes også av data fra værstasjonen ved Gjerdvassbu. Gjerdelvdalen ligger også i et område som preges av vær både fra vest og øst. Selve dalen er også et dreneringsområde for kald luft fra fjellmassivene bak. Det favoriserer utvikling av lokalt klima som er gunstig for dannelse av vedvarende svake lag i snødekket.

Skredvarselet for regionen for den aktuelle dagen og de foregående dager tilsa snøkredproblem knyttet opp mot nysnøflak og vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette sistnevnte har vært tilstede gjennom store deler av vinteren i Lyngen regionen, men aktiviteten i laget har variert.

Befaring dagen etter på ulykkesstedet bekreftet tilstedeværelsen av kantkorn lag. I dagene før hendelsen hadde det også bygd seg opp ferske fokksnøflak i sidene på elvedalen. Så forutsetningene for fjernutløsning av skred var tilstede.

 

Læringspunkter Denne tragiske ulykken bekrefter at terrengfeller er et moment man må ha stor fokus på og bevissthet rundt. Underveis på tur må man hele tiden tenke konsekvens; hva skjer hvis. Dette er spesielt viktig når man har en snødekkeoppbygging der fjernutløsning er mulig. Under slike forhold kan man utløse skred fra et område som er under 30 grader bratt. Da er det viktig å forsikre at man ikke befinner seg innenfor mulige utløpsoner for skredet, slik at man kan bli tatt.

Oppsummert Gode vurderinger, med påfølgende fornuftige avgjørelser og handlinger tilpasset de rådende snø- og skredforhold er viktig. Denne dagen gjorde gruppen et valg som fikk katastrofale følger.

Det anbefales å lese teksten i skredvarselet og bruke den som utgangspunkt for å legge opp ei turrute som er tilpasset de rådende forhold og gruppas sammensetning hva gjelder kunnskap og kompetanse. Tenk konsekvens og la gjerne plan B bli et aktuelt valg.

Bruk varsom.no!! Hold deg oppdatert på gjeldende værvarsel for fjellet og skredvarsler på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/