Snøskredvarsel for region Romsdal lørdag 13.02.2021

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Skredfarevurdering

Det kan ligge ustabile fokksnøflak på vedvarande svakt lag av kantkorn i alle himmelretningar. Der snøen ligg ubunden er skredfaren lågare. Ein lyt framleis også vere merksam på svakt kantkornlag djupare i snødekket, men dette er vanskeleg å påverke.

Skredproblem

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2). Fjernutløsing er mulig.

Råd

Snødekkehistorikk

Snøoverflata består av fokksnøflak av ulik hardleik der vinden har tatt, mens det i skjerma områder ligg ubunden snø. Kaldt og stabilt vêr har danna kantkorn i overflata mange stadar.

Det er no to svake lag av betydning. Eit kantkornlag i overflata som stadvis er dekka av innblesen fokksnø og er det mest kritiske. Og eit kantkornlag djupare i snødekket som no er vanskeleg å påvirke. Dette er mest framtredande rundt skoggrensa opp til ca 800 moh. I skjerma formasjonar kan kantkorn finnast til fjelltopphøgde.

Fjellvær, 12.02.2021

Oppholdsvær. Stille/svak vind fra sørøst. -21 °C til -11 °C på 1400 moh. Klarvær.

Fjellvær, 13.02.2021

Oppholdsvær. Stille/svak vind fra sørvest. -21 °C til -11 °C på 1400 moh. Klarvær.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS