Eksempler på bruk av felt i regObs

Her er noen eksempler på enkel bruk av felt i regObs, som kan gi oss viktig informasjon om lokale forhold.

http://beta.varsom.no.nve.no/media/1161/ferskre-skred.png?width=800&upscale=false&animationprocessmode=false