Ferdsel i skredterreng

Det første du gjør er å planlegge turen din godt. God planlegging er god risikohåndtering.

Turplanleggingen starter hjemme - bruk snøskredvarselet og planlegg turen

  • Sett deg inn i hva faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel.

  • Vær forberedt på å vurdere skredfaren selv. Varsom.no publiserer et regionalt varsel. Du må bruke dette som utgangspunkt for lokale vurderinger. Husk at forholdene kan skifte raskt og være annerledes enn varslet. Noen områder mangler skredvarsel.

  • Forbered deg godt – skaff deg kart, forstå terrenget, forstå utviklingen av snødekket, og les rapporter fra andre på www.regobs.no

  • Lag deg en turplan på forhånd

    • Hvilken tur lar seg gjennomføre under disse forholdene med denne gruppen?
    • Diskuter mål, begrensninger og kritiske punkter ut fra vær- og skredforhold og gruppens ønsker og evner. Vær sikker på at alle forstår og er enig i planen
    • Meld fra hvor du går og når du planlegger å være tilbake.

Les mer om turlanlegging her

Husk å lage reserveplaner.

Dersom faretegn og skredfarevurderinger forteller deg at den planlagte turen bør endres så er dette en enklere beslutning å ta dersom du og turfølget ditt allerede har planlagt og snakket sammen om dette.

Planlegg turen din i forkant. Foto: Bjørn Lytskjold
Gode rutiner gir gode opplevelser. Foto: Jostein Aasen

Risikoen man utsetter seg for ved ferdsel i skredterreng er en funksjon av sannsynligheten for snøskred, og konsekvensen av å bli tatt av et skred.

Sannsynligheten for snøskred avhenger av hvor lett det er å løse ut et snøskred der du befinner deg, samt hvor utbredt skredproblemet er i terrenget. I tillegg kommer tiden du tilbringer i skredterreng.

Konsekvensen avhenger av type terreng du kan bli tatt i - størrelsen på potensielle snøskred som terrenget muliggjør og eventuelle terrengfeller.

Før du drar på tur. Illustrasjon: NVE

Skredterreng er både løsne og utløpsområder. Du kan se terreng over 27 grader bratt, og utløpsområdene under slikt terreng på kart i Varsom-regobs app. Les mer om bratthets og utløpssonekart her.