Skredkortet kombinert med snøskredvarslene, kan hjelpe deg og ditt turfølge til å gjøre gode vurderinger når dere planlegger tur, og underveis på tur.

Skredkortet tar deg gjennom 3 trinn, som vil være med å gjøre turen tryggere:

 1. Når dere planlegger tur.
 2. Når dere starter på turen og beveger dere inn i terrenget.
 3. Når dere vurdere om drømmehenget skal kjøres eller ikke.

Skredkortet er ment som et planleggingsverktøy og huskeliste før, og underveis. Skredkortet inneholder også informasjon om skredproblemene, terrengklasser og faregradskalaen. I tillegg viser kortets siste side, eksempler på tydelige tegn fra naturen på at NÅ er det fare for skred! Vær med å gjør snøskredvarslingen bedre med å sende inn det du ser, via app'en regObs!

Kortet kan brukes hjemme i Norge eller på ferie i utlandet. Det er ikke stedsbegrenset til Norge.

Brett kortet sammen, så passer det fint i lomma eller i kartmappa.

Trinn 1 – Planlegging før turen

 • Sjekk skredvarselet – hva er varslet faregrad, hva er gitt som skredproblem og hvor i terrenget er problemet mest fremtredende (det kan være flere skredproblem).
 • Hvordan er værmeldinga? Er det fare for at været vil endre seg? Kan sikten bli for dårlig slik at dere ikke finner ønsket (trygg) rute opp eller ned?
 • Hvem er med i turgruppa? Hvor mange skal på tur sammen? Hvordan er utstyret, erfaringen, kunnskapen og ferdighetene blant dere som planlegger tur sammen? Er det god og åpen kommunikasjon innad i gruppa.
 • Turplanlegging er viktig! Se gjennom turen på kartet. Bruk tilgjengelige guidebøker (de kan gi hint om terrengformasjoner du ikke ser på kartet, samt lokalkjennskap om turen). Følg ferdselsrådene i skredvarselet. De er avhengig av skredproblem, og hjelper deg og gruppa de til å velge tryggere tur.
 • Hvilke type terreng/terrengklasse planlegger dere tur i? (Les mer om terrengklasser her)

Er dette et terreng som passer for deg og gruppa di under gjeldene forhold?

 • Er det noen punkter på turen som er kritiske, hvor dere må stoppe å ta en vurdering på om det er trygt å gå videre (for eksempel i skoggrensa hvor det kan være andre forhold høyere oppe, hvor vinden har bidratt til med vindtransport av snø og fokksnø i leformasjoner)?

Trinn 2 – Vurder området ved turstart

Vurder turplanen fra når dere nærmer dere turstart, ved turstart og underveis. Har det skjedd noen endringer etter dere planla turen?

 • Er alle i gruppa klare for turen?
 • Er kommunikasjonen god innad i gruppa? Er alle i gruppa enige om turen?
 • Har alle det utstyret som kreves? Husk å gjøre en gruppesjekk av sender/mottaker!
 • Skal dere inn i skredterreng? (30 grader eller brattere)
 • Finnes det terrengfeller på turen?
 • Gir naturen dere faretegn som tilsier endring i skredproblem og skredfare? Ser dere ferske skred fra parkeringsplassen?
 • Har det kommet mer snø enn det var meldt i går da dere planla? Er det mildere? Er det dårlig sikt?
 • Er det andre endringer i forholdene dere ikke forutså da dere planla?
 • Hvordan vurderer dere de kritiske punktene? Tilsier forholdene at dere kan gå videre? Hvilke argumenter har dere som støtter gjennomføring av turplanene? Hvorfor er det trygt å fortsette?
 • Hva er totalvurderingen? Lar turen seg gjennomføre? Hvis ikke, finn en alternativ rute i enklere terreng eller snu.

Trinn 3 – Vurder enkeltheng – kritiske valg

Hvorfor er det trygt å krysse, gå opp eller kjøre ned dette henget?

 • Er det i skredterreng og kan skredproblemet være til stede i dette henget? Kan dere unngå skredproblemet?
 • Er alle i gruppa enige? Klarer dere å ferdes disiplinerte slik at dere kjører en og en, holder øye med hverandre og stopper på trygge stoppesteder?
 • Gir naturen dere faretegn som tilsier endring i skredproblem og skredfare?

Har det kommet mer nedbør og har det vært sterkere vind enn forventet? Tilsier forholdene at dere kan gå opp eller kjøre ned dette henget?

 • Er alle enige? Hvis ikke følg en alternativ rute i enklere terreng, eller snu.

Informasjonsside – Skredproblem, ferdselsråd og faregrad

 • Denne siden gir deg informasjon om de ulike skredproblemene og noen ferdselsråd knyttet til de ulike problemene. Ulike skredproblem har ulike ferdselsråd som bør følges under turplanlegging.
 • Det er viktig å forstå hva de ulike skredproblemene betyr for oss når vi skal på tur. Det er også viktig å forstå utbredelsen av skredproblemet. I hvilke himmelretning og på hvilke høyde over havet forventes det at gjeldende skredproblem er tilstede? Er det flere skredproblem?
 • I tillegg presenteres faregradskalaen.

Faretegn

På venstre side av kortet er det også en skala som du kan legge innmot høydekotene dine for å måle hvor bratt terrenget er. (For kart med ekvidistanse 20meter og målestokk 1:50000)

Henteplasser for skredkort

Har du lyst på skredkort har vi nå fått til et samarbeid med flere plasser i landet som er henteplass for skredkort. Er du i nærheten av en av disse plassene kan du få tak i skredkortet her.

Dersom du jobber med opplæring og trenger et større antall skredkort kan du sende epost til biblioteket@nve.no.

Husk og skrive navn og postadresse i eposten!

Du kan hente skredkortet på følgende steder: (Liste oppdatert 20.11.19)

Alle DNTs medlemsforeninger bes kontakte DNT sentralt for bestilling av skredkort. Kortene kan bestilles uten kostnad fra den interne nettbutikken

Kristiansand: DNT Tursenter
Stavanger: DNT Tursenter
Sauda: Nuten Sport
Bergen: DNT Tursenter
Voss: Skandinavisk Høyfjellsutstyr
Sogndal: Intersport
Oslo: DNT Tursenter, Braa Sport og Houdini Hub
Valle: Valle Sport
Hovden: Hovden Sport
Hemsedal: MOH Sport
Hamar: DNT Tursenter
Åndalsnes: Norsk Tindesenter

Geiranger: Norsk Fjordsenter
Oppdal: Vertical Playground (VPG)
Trondheim: DNT Tursenter og Skandinavisk Høyfjellsutstyr
Levanger: G Max Magneten
Svolvær: Skandinavisk Høyfjellsutstyr
Bodø: Skandinavisk Høyfjellsutstyr
Harstad: Parabolflua Sport
Finnsnes: Biblioteket
Bardu: Bardu Sport
Tromsø: DNT Tursenter, Tromsø Ski og Sykkel
Lyngseidet: Magic Mountain Lodge

Vil du dra i gang en henteplass for skredkort kan du også sende epost til biblioteket og merke eposten med henteplass skredkort.