Vedvarende svakt lag side 1

Tegning: Ivan Emberland for NVE og Friflyt.

Se stor versjon av siden