Utbredelse - hvor stor del av terrenget er ustabilt?

I varselet anslår vi i hvor stor del av skredterrenget innenfor mest utsatt terreng vi forventer å finne skredproblemet. Dette kalles utbredelse. 

Et skredproblem må være tilstede i et område på minst 100 km2 innad i regionen for at det skal vises som skredproblem i varselet.

KATEGORIENE VI BRUKER FOR Å SI NOE OM UTBREDELSE AV ET SKREDPROBLEM ER:


 

Få bratte heng:

  • Skredproblemet med gitt utløsbarhet finnes kun i veldig få områder.
  • Skredproblemet er vanskelig å finne eller oppdage og gir få og sjeldne faretegn.

 

Noen bratte heng:

  • Skredproblemet med gitt utløsbarhet finnes i deler av terrenget. Faresoner som bak rygger, i forsenkninger) kan ofte spesifiserest.
  • Bekreftelse på at skredproblemet er til stede kan finnes, men bekreftelsen er ikke alltid åpenbar. (f.eks faresignaler kan forekomme)
  • Hverken beskrivelsen for  eller mange passer.

 

Mange bratte heng:

  • Skredproblemet med gitt utløsbarhet finnes over store deler av terrenget.
  • Bekreftelse på at skredproblemet er tilstede er enkelt å finne mange steder. Det er åpenbare og mange faretegn. 
Eksempel på utbredelsen "Mange bratte heng". Foto: Jostein Aasen