Vil du bidra til et bedre snøskredvarsel i Norge? Og vil du være med på fagsamlinger arrangert av Snøskredvarslinga? I 2020 lanserer NVE "Varsomvenn" som et prøveprosjekt

Bakgrunn 

Skredvarslingen i Norge har et godt og stort observatørkorps, men det finnes også svært mange andre som har mye kurs og utdanning innen det å gjøre observasjoner og vurdere snødekket. Vi ser at det er ønskelig at de som ikke er med i observatørkorpset, men likevel vil være med å bidra har et felles møtepunkt der de kan bli oppdaterte på metoder og mønster for vurderinger og dele sine erfaringer med andre.  

Hvem er dette for? 

Dette er en for alle som har kursing på et høyt nivå innen å gjøre snø og skredobservasjonar, som er aktive med slike observasjoner og vurderinger gjennom hele vinteren, og som ønsker å være med i et faglig fellesskap sammen med likesinnede. Varsomvenn er personlig og knyttes ikke til firma eller organisasjoner.  

Hva skal til for å bli varsomvenn? Kurs og observasjoner.

For at samlingene skal holde et høyt faglig nivå krever vi en del av de som skal være med. Du må ha minimum ha et av følgende kurs eller kvalifiseringer 

  • NVE observatørkurs 4a 
  • Godkjent Tindevegleder
  • Godkjent  Nortind skivegleder 
  • CAA level 2 
  • Forsvarets skredvarslerkurs eller forsvarets ferdselskurs

 

I tillegg må du i søknaden om å bli Varsomvenn legge ved lenke til seks av dine fullstendige regObs-observasjoner sist sesong. For å opprettholde statusen som varsomvenn, må du deretter hvert år levere minimum seks fullstendige observasjonar  regobs. (En fullstendig observasjon blir regnet som observasjon med skredfarevurdering, skredproblem og observasjoner som underbygger vurderingene, dvs, snøprofil, snødekke, faretegn, tester osv.). 

Hva får du igjen for å være varsomvenn? 

  • Deltagelse i et sterkt faglig fellesskap 
  • Invitasjon til årvisst fagseminar med tema knytta til snøobservasjoner arrangert av NVE 
  • Hvis ønskelig: eksponering som Varsomvenn på varsom.no 

Meld din interesse.

Hvis dette høres interessant ut er det flott om du melder din interesse (uforpliktende) her.

Er du også en snønerd som har lyst å treffe likesinna? Foto Jostein Aasen/NVE

Varsomvenn er et prøveprosjekt i 2020 for å se om det er tilstrekkelig antall interesserte og kvalifiserte deltagere som også er aktive på Regobs. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få gjennomført fagsamling høsten 2020, men det er avhengig av at det finst interesserte deltagere. Ei fagsamling vil vare en dag og vil være gratis for deltakarane, men en må selv dekke utgifter til reise og evt. opphold.

Hjelp oss med å planlegge omfanget av dette med å melde din interesse for prosjektet her.